Јавне набавке

Одлука о утврђивању плана јавних набавки Института за медицинска истраживања за 2021 годину

 

 

 

 

Јавна набавка хемикалија и реагенаса ЈН 08/2020

 

Јавни позив

Општи подаци о јавној набавци

Техничка спецификација

Образац трошкова понуде

Модел уговора

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Структура понуђене цене

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Обавештење о додели уговора

 

 

 

Јавна набавка лабораторијског потрошног материјала ЈН 06/2020

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Обавештење број 1

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 4

Обавештење о закљученом уговору за партију 7

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 5

Обавештење о закљученом уговору за партију 8

 

 

 

Јавна набавка хемикалија и реагенаса ЈН 07/2020

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 4

Обавештење о закљученом уговору за партију 5

Обавештење о закљученом уговору за партију 6

Обавештење о закљученом уговору за партију 7

Обавештење о закљученом уговору за партију 8

Обавештење о закљученом уговору за партију 9

 

 

 

Јавна набавка хемикалија и реагенаса ЈН 03/2020

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

 

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 05/2020

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Измена конкурсне документације 1

Обавештење број 1

Измена конкурсне документације 2

Обавештење број 2

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 5

Обавештење о закљученом уговору за партију 6

Обавештење о закљученом уговору за партију 7

 

 

 

Јавна набавка хемикалија и реагенаса ЈН 04/2020

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Обавештење број 1

Oдлука о обустави поступка

Oдлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка партија 3

Обавештење о обустави поступка партија 6

Обавештење о обустави поступка партија 7

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 4

Обавештење о закљученом уговору за партију 5

Обавештење о закљученом уговору за партију 8

Обавештење о закљученом уговору за партију 9

Обавештење о закљученом уговору за партију 10

Обавештење о закљученом уговору за партију 11

Обавештење о закљученом уговору за партију 12

Обавештење о закљученом уговору за партију 13

 

 

 

Јавна набавка лабораторијског потрошног материјала ЈН 02/2020

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Измена конкурсне документације 1

Измена конкурсне документације 2

Обавештење број 1

Обавештење о продужењу рока

Oдлука о обустави поступка

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 5

Обавештење о закљученом уговору за партију 7

Обавештење о закљученом уговору за партију 4

Обавештење о закљученом уговору за партију 6

Обавештење о закљученом уговору за партију 8

 

 

 

Јавна набавка лабораторијсе опреме ЈН 01/2020

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Oдлука о додели уговора

 

 

 

Јавна набавка лабораторијског потрошног материјала ЈН 16/2019

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Обавештење о продужењу рока

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 4

Обавештење о закљученом уговору за партију 5

 

 

 

Јавна набавка хемикалија и реагенаса ЈН 15/2019

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Oдлука о додели уговора

Oдлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 5

Обавештење о закљученом уговору за партију 6

Обавештење о закљученом уговору за партију 7

Обавештење о закљученом уговору за партију 8

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 9

 

 

 

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 14/2019

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Обавештење број 1

Измена конкурсне документације 1

Обавештење број 2

Измена конкурсне документације 1

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 4

Обавештење о закљученом уговору за партију 5

Обавештење о закљученом уговору за партију 6

Обавештење о закљученом уговору за партију 7

Обавештење о закљученом уговору за партију 8

 

 

 

Јавна набавка хемикалија и реагенаса ЈН 13/2019

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Oдлука о додели уговора

 

 

 

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 12/2019

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

Јавна набавка лабораторијског потрошног материјала ЈН 11/2019

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације 1

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 4

 

 

 

Јавна набавка хемикалија и реагенаса ЈН 10/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 4

Обавештење о закљученом уговору за партију 5

Обавештење о закљученом уговору за партију 6

Обавештење о закљученом уговору за партију 7

Обавештење о закљученом уговору за партију 8

Обавештење о закљученом уговору за партију 10

Обавештење о закљученом уговору за партију 11

Oдлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка партија 9

 

 

 

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 09/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Обавештење број 1

Измена конкурсне документације 1

Обавештење о продужењу рока

Обавештење број 2

Oдлука о додели уговора

Oдлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о обустави поступка партија 4

 

 

 

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 08/2019

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Обавештење број 1

Измена конкурсне документације 1

Обавештење број 2

Измена конкурсне документације 2

Обавештење број 3

Измена конкурсне документације 3

Обавештење о продужењу рока

Oдлука о додели уговора

Oдлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 4

Oдлука о обустави поступка за партију 3

 

 

 

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 07/2019

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Oдлука о додели уговора

 

 

 

Јавна набавка хемикалија и реагенаса ЈН 06/2019

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

Јавна набавка рачунара и рачунарске опреме ЈН 05/2019

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Обавештење број 1

Измена конкурсне документације 1

Обавештење о продужењу рока

Обавештење број 2

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

Јавна набавка хемијских производа ЈН 04/2019

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

 

 

 

 

Јавна набавка лабораторијског потрошног материјала ЈН 03/2019

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

 

 

 

Јавна набавка хемијских производа ЈН 02/2019

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Oдлука о додели уговора

Oдлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка партија 3

Обавештење о обустави поступка партија 5

Обавештење о обустави поступка партија 11

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 6

Обавештење о закљученом уговору за партију 7

Обавештење о закљученом уговору за партију 8

Обавештење о закљученом уговору за партију 9

Обавештење о закљученом уговору за партију 10

Обавештење о закљученом уговору за партију 13

Обавештење о закљученом уговору за партију 14

Обавештење о закљученом уговору за партију 15

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 12

 

 

 

Јавна набавка лабораторијског потрошног материјала ЈН 01/2019

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Oдлука о додели уговора

Oдлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 4

Обавештење о закљученом уговору за партију 5

Обавештење о закљученом уговору за партију 6

Обавештење о закљученом уговору за партију 9

Обавештење о закљученом уговору за партију 10

 

 

 

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 07/2018

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Измена конкурсне документације 1

Додатно појашњење конкурсне документације 2

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 4

 

 

 

 

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 06/2018

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Додатно појашњење конкурсне документације 2

Oдлука о додели уговора

 

 

 

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 05/2018

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Oдлука о додели уговора

 

 

 

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 04/2018

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученим уговорима

 

 

 

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 03/2018

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Додатно појашњење конкурсне документације 2

Додатно појашњење конкурсне документације 3

Oдлука о додели уговора

 

 

 

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 02/2018

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Oдлука о додели уговора

Обавештење о обустави партија

Обавештење о закљученим уговорима

 

 

 

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 01/2018

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученим уговорима

 

 

 

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 11/2017-18

 

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Измена конкурсне документације 1

Измена конкурсне документације 2

Oдлука о додели уговора

 

 

 

Јавна набавка хемијских производа ЈН 10/2017-18

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација  

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Oдлука о додели уговора

 

 

 

 

Јавна набавка хемијских производа ЈН 09/2017

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација  за јавну набавку у поступку мале вредности за Добро хемијски производи

Oдлука о додели уговора

 

 

 

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 08/2017

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Додатно појашњење конкурсне документације 2

Додатно појашњење конкурсне документације 3

Додатно појашњење конкурсне документације 4

Додатно појашњење конкурсне документације 5

Додатно појашњење конкурсне документације 6

Додатно појашњење конкурсне документације 7

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Решење по уложеном захтеву за заштиту права

Допуна одлуке о додели уговора - Партија 1

 

 

 

Јавна набавка хемијских производа ЈН 07/2017

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

 

 

 

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 06/2017

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

 

 

 

 

Јавна набавка хемијских производа ЈН 05/2017

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

 

 

 

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 04/2017

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Измена одлуке о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
 


 

 

Јавна набавка хемијских производа ЈН 03/2017

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 


 

 

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 02/2017

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  

 

Јавна набавка хемијских производа ЈН 01/2017

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Додатно појашњење конкурсне документације 2

Додатно појашњење конкурсне документације 3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  

 

Јавна набавка хемијских производа ЈН 07/2016

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 06/2016

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Додатно појашњење конкурсне документације 2

Додатно појашњење конкурсне документације 3

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 05/2016

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Додатно појашњење конкурсне документације 2

Додатно појашњење конкурсне документације 3

Додатно појашњење конкурсне документације 4

Додатно појашњење конкурсне документације 5

Измена конкурсне документације 2

Обавештење о продужењу рока 2

Додатно појашњење конкурсне документације 6

Додатно појашњење конкурсне документације 7

Додатно појашњење конкурсне документације 8

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 04/2016

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

Јавна набавка хемијских производа ЈН 03/2016

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

Јавна набавка хемијских производа ЈН 02/2016

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Додатно појашњење конкурсне документације 2

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 01/2016

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Додатно појашњење конкурсне документације 2

Додатно појашњење конкурсне документације 3

Додатно појашњење конкурсне документације 4

Додатно појашњење конкурсне документације 5

Додатно појашњење конкурсне документације 6

Обавештење о закљученом уговору