Ана Станчић (2020) - докторска дисертација

Ана АСтанчић (2020) Утицај ванћелијског хемоглобина ксеногеног порекла на функцијска својства мезенхимских ћелија in vitro. Биолошки факултет, Универзтет у Београду

Соња Мојсиловић (2016) - докторска дисертација

Соња Мосиловић (2016) Утицај про- и антиинфламацијских фактора на протдукцију прптеаза ванћелијског матрикса уPА и ММР9 мишјих макрофага. Биолошки факултет, Универзитет у Београду

Ирина Масловарић (2016) – докторска дисертација

Ирина Масловарић (2016) Улога инактивисане вакцине против грипа у регулацији аутоимунскихпроцеса у експерименталном аутоимунском енцефаломијелитису. Биолошки факултет, Универзитет у Београду