ГРУПА ЗА НУТРИТИВНУ БИОХЕМИЈУ И ДИЈЕТОЛОГИЈУ


Група за нутритивну биохемију и дијетологију (НБД) је најмлађа група Института за медицинска истраживања Универзитета у Београду, званично формирана у септембру 2020. године. Група је део Центра изузетне вредности за исхрану и метаболизам. Oсновни предмет научно-истраживачког рада Групе за НБД је испитивање нутритивног статуса, нутритивних биомаркера и промена параметара липидног статуса, инфламације и оксидативног стреса у патолошким стањима, као и испитивање ефеката примене одређених нутријената (масне киселине и полифеноли) на наведене параметре. Масне киселине имају читав низ биохемијских улога у организму и једна од најважнијих је њихово про- и анти-инфламаторно дејство. Однос омега-3 и омега-6 масних киселина у исхрани у значајној мери може да утиче на запаљенске процесе у организму, на системску инфламацију ниског степена која је у основи многих хроничних незаразних болести. Са друге стране, полифеноли су најмоћнији природни антиоксиданси, такође значајни у превенцији и терапији најчешћих обољења данашњице.


У циљу свеобухватног испитивања промена у метаболизму липида код хроничне системске инфламације (укључујући гојазност, реуматска, кардио-васкуларна и малигна обољења) Група за НБД проширује истраживања на област липидомике. За реализацију ових истраживања успостављена је сарадња са релевантним лабораторијама у иностранству. У сарадњи са Клиничко-болничким центрима у Србији, Група за НБД спроводи нутритивне интервентне студије која укључују онколошке пацијенте (са хематолошким малигнитетима, канцером плућа и дојке) и бубрежне болеснике. Модулација начина исхране у нутритивној терапији гојазности, која достиже епидемијске размере и у свету и код нас, је такође један од основних истраживачких циљева. У оквиру Групе за НБД постоји и Саветовалиште за исхрану.


Група за нутритивну биохемију и дијетологију je развилa анимални модел метаболичког синдрома и хиперлипидемије, на коме се испитује утицај различитих фитохемикалија на инсулинску резистенцију и поремећај метаболизма липида. Акценат је на матичним соковима типичним за наше подручје, богатим полифенолима, што отвара могућности и за будућу сарадњу са привредом.


Сарадници- Група за нутиритивну биохемију и дијетологију

 

Др Весна Вучић, НСАВ (руководилац групе)

 

Др Данијела Ристић-Медић, научни саветник

 

Др Александра Арсић, виши научни сарадник

 

Др Сњежана Петровић, виши научни сарадник

 

Др Милица Којадиновић, научни сарадник

 

Марија Пауновић, истраживач приправник

 

Пројекти

Публикације

Beneficial Effects of pomegranate peel extract on plasma lipid profile, fatty acids levels and blood pressure in patients with diabetes mellitus type-2: A randomized, double-blind, placebo-controlled study

Milkica Grabež, Ranko Škrbić, Milos Stojiljković, Vesna Rudić-Grujić, Marija Paunović, Aleksandra Arsić, Snježana Petrović, Vesna Vučić, Bosa Mirjanić-Azarić, Katarina Šavikin, Nebojša Menković, Teodora Janković, NađaVasiljević. Beneficial effects of pomegranate peel extract on plasma lipid profile, fatty acids levels and blood pressure in patients with diabetes mellitus type-2: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Journal of Functional Foods; 64, 103692, 2020.

 

Oleic acid and implications for the Mediterranean diet

 Aleksandra Arsić. Oleic acid and implications for the Mediterranean diet. Book The Mediterranean Diet (Second Edition) An Evidence-based Approach, Chapter 24: 267-274, 2020.

Inhibitory effect of propafenone derivatives on pseudomonas aeruginosa biofilm and pyocyanin production

Snježana Petrović, Jasmina Basić, Zoran Mandinić, Dragana Božić, Marina Milenković, Zorica Vujić. Inhibitory effect of propafenone derivatives on pseudomonas aeruginosa biofilm and pyocyanin production. Serbian Archives of Medicine, 148 (3-4): 196-202, 20

Structural characteristics of circulating immune complexes in calves with bronchopneumonia: Impact on the quiescent leukocytes

Marijana Kovačić, Natalija Fratrić, Aleksandra Arsić, Slavko Mojsilović, Ivana Drvenica, Dragana Marković, Irina Maslovarić, Jelica Grujić Milanović, Milan Ivanov, Vesna Ilić. Structural characteristics of circulating immune complexes in calves with bronchopneumonia: Impact on the quiescent leukocytes. Research in Veterinary Sciences, 133: 63-74, 2020

 

Effect of Hyperbaric Oxygen Therapy on Fatty Acid Composition and Insulin-like Growth Factor Binding Protein 1 in Adult Type 1 Diabetes Mellitus Patients: A Pilot Study

Ivana Resanović, Zoran Gluvić, Božidarka Zarić, Emina Sudar-Milovanović, Vesna Vučić, Aleksandra Arsić, Olgica Nedić, Miloš Šunderić, Nikola Gligorijević, Davorka Milačić, Esma Isenović. Effect of Hyperbaric Oxygen Therapy on Fatty Acid Composition and Insulin-like Growth Factor Binding Protein 1 in Adult Type 1 Diabetes Mellitus Patients: A Pilot Study. Canadian Journal of Diabetes, 44(1): 22-29, 2020

 

Effect of long-term strenuous training on the plasma phospholipid fatty acid composition in handball players

Aleksandra Arsić, Snježana Petrović, Nikola Cirkiz, Danijela Ristić-Medić, Vesna Vučić. Effect of long-term strenuous training on the plasma phospholipid fatty acid composition in handball players. Military-Medical and Pharmaceutical Journal of Serbia, 77 (8): 826-831, 2020

 

Similar fatty acid status of plasma lipids in postmenopausal women newly diagnosed with breast cancer and those receiving aromatase inhibitor therapy

Predrag Krstić, Vesna Vučić, Marija Paunović, Snježana Petrović, Nikola Nedović, Sanja Kostić, Aleksandra Arsić. Similar fatty acid status of plasma lipids in postmenopausal women newly diagnosed with breast cancer and those receiving aromatase inhibitor therapy. Military-Medical and Pharmaceutical Journal of Serbia, doi.org/10.2298/VSP200124032K, 2020

 

Metabolically healthy obesity: Is there a link with PUFA intake and status?

Aleksandra Arsić, Marija Takić, Milica Kojadinović, Snježana Petrović, Marija Paunović, Vesna Vučić, Danijela Ristić Medić. Metabolically healthy obesity: Is there a link with PUFA intake and status? Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, doi: 10.1139/cjpp-2020-0317, 2020

 

Adverse plasma fatty acid composition in patients with femoral neck fracture

Aleksandra Arsić, Goran Pešić, Snježana Petrović, Aleksandar Matić, Jovana Jeremić , Vladimir Jakovljević, Vesna Vučić. Adverse plasma fatty acid composition in patients with femoral neck fracture. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 98(2):61-66, 2020

 

Extraction of Oil from Rosehip Seed: Kinetics, Thermodynamics, and Optimization

Slavica Milić, Milan Kostić, Petar Milić, Vesna Vučić, Aleksandra Arsić, Vlada Veljković, Olivera Stamenković. Extraction of Oil from Rosehip Seed: Kinetics, Thermodynamics, and Optimization. Chemical Engineering and Technology , https://doi.org/10.1002/ceat.201900689, 2020

 

Lipid Peroxidation and Antioxidant Supplementation in Neurodegenerative Diseases: A Review of Human Studies

Snježana Petrović, Aleksandra Arsić, Danijela Ristić-Medić, Zorica Cvetković, Vesna Vučić. Lipid Peroxidation and Antioxidant Supplementation in Neurodegenerative Diseases: A Review of Human Studies. Antioxidants, 9, 1128, 2020

 

Short-Term Consumption of Pomegranate Juice Alleviates Some Metabolic Disturbances in Overweight Patients with Dyslipidemia

Milica Kojadinovic, Marija Glibetic, Vesna Vucic, Milica Popovic, Nevena Vidovic, jasmina Debeljak-Martacic, Aleksandra Arsic. Short-Term Consumption of Pomegranate Juice Alleviates Some Metabolic Disturbances in Overweight Patients with Dyslipidemia. Journal of Medicinal Food, https://doi.org/10.1089/jmf.2020.0122

 

Calorie-Restricted Mediterranean and Low-Fat Diets Affect Fatty Acid Status in Individuals with Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Danijela Ristic-Medic, Marijana Kovacic, Marija Takic, Aleksandra Arsic, Snjezana Petrovic, Marija Paunovic, Maja Jovicic, Vesna Vucic. Calorie-Restricted Mediterranean and Low-Fat Diets Affect Fatty Acid Status in Individuals with Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Nutrients, 13, 15, 2021

 

Тезе