Група за медицинску ентомологију

 

Истраживања која се од оснивања обављају у оквиру првобитно Лабораторије а касније Групе за медицинску арахноентомологију (данас Група за медицинску ентомологију) обухватају различите аспекте биологије, фаунистике, екологије и епидемиологије, медицински значајних инсеката, са фокусом на векторске врсте и векторски преносиве патогене.

 

Неки од најзначајних резултата истраживања у претходном периоду обухватају и прву изолацију Tahyna вируса из женки комараца Aedes vexans, изолацију вируса флеботомске грознице – Напуљски тип и вируса Југ Богдановац, који је ушао у међународни каталог арбовируса као први регистровани вирус из једне балканске земље.

 

Осамдесетих година XX века у оквиру рада Лабораторије по први пут су започета систематска фаунистичко-еколошка истраживања крпеља. Како крпељи на подручју Србије потискују све остале артроподе по броју и разноврсности обољења чије узрочнике преносе, актуелна истраживања Групе орјентисана су првенствено на ове ектопаразите и векторе. Истраживачка активност се одвијаја у неколико паралелних праваца: популационо-генетичке и фаунистичке студије вектора; истраживања ензоотских трансмисионих циклуса патогених микроорганизама које преносе крпељи; изолације, култивације и генотипизације крпељски преносивих патогена од значаја за хуману и анималну медицину (формирана је колекција локалних изолата Borrelia burgdorferi sensu lato - узрочника лајмске болести); истраживања функција компоненти пљувачке крпеља и њихове потенцијалне примене. Истраживања се обављају применом различитих ентомолошких метода, успостављањем и одржавањем лабораторијских линија крпеља, методама детекције патогена (микроскопија, молекуларне, микробиолошке, имунолошке методе).

 

Један од кључних резултата истраживања је и ажурирање еколошких профила вектора, у којима су сажете информације о географској дистрибуцији, потенцијалним домаћинима, улози у трансмисији узрочника обољења, биономији и стаништима која врста насељава. Добијени подаци користе се за формирање географског информационог система (ГИС) као и израду математичких предиктивних модела. Резултати истраживања имају апликативан значај и у клиничкој пракси јер је познавање диверзитета и карактеристика патогена на локалном нивоу од кључног значаја за поуздану дијагностику и ефикасну превенцију.

 

Знање стечено у току истраживачког рада примењује се кроз експертизе у биолошким испитивањима присуства крпеља и крпељски преносивих патогена, проценама ризика и дизајну и развоју нових стратегија за контролу дистрибуције и трансмисије векторски преносивих патогена.

Сарадници - Група за медицинску ентомологију

 

Др Снежана Томановић, НСАВ (руководилац Групе)

 

Др Горана Веиновић, НСАР

 

Др Дарко Михаљица, НСАР  

 

Др Ратко Сукара, НСАР

Др Ана Васић, НСАР

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавамо Вас да се пријем узорака за ентомолошки преглед и анализу присуства борелија (Borrelia burgdorferi sensu lato) у крпељима врши сваког радног дана у периоду од 9 до 12 часова. Пријем узорака се обавља у просторији Лабораторије за медицинску ентомологију, Института за медицинска истраживања, која се налази испод главне зграде Факултета ветеринарске медицине, у дворишту Катедре за заразне болести животиња и пчела.

 

За све додатне информације можете нас позвати на телефон 066/8888-228

 

 

 

Едукација

 

  • др Снежана Томановић – акредитовани ментор на докторским студијама Биолошког факултета Универзитета у Београду
  • др Снежана Томановић – наставник на докторским студијама Биолошког факултета Универзитета у Београду
  • др Снежана Томановић – предавач по позиву на основним студијама на Биолошком факултету Универзитета у Београду


 

Менторство и вођење израде мастер радова – Биолошки факултет, Универзитета у Београду

 

Научно усавршавање истраживача из иностранства

 

  • IAESTE студентска пракса
  • 2014- Salem Juwaid, Faculty of MedicalTeachnology, Derna, Lybia, докторска дисертација кандидата се организује у сарадњи Лабораторије за медицинску ентомологију и Биолошког факултета у Београду.

Услуге

 

"Детерминација врсте, стадијума и степена насисаности крпеља"   300,00 динара
“Детекција присуства бактерије Borrelia burgdorferi sensu lato у крпељима микроскопирањем у тамном пољу“   700,00 динара
"Молекуларна детекција присуства бактерије Borrelia burgdorferi sensu lato у крпељима PCR методом, коришћењем специфичних прајмера за амплификацију секвенци flaB, rrf-rrl и 16S rRNA гена"   3000,00 динара

 

Пројекти

Истраживање фауне иксодидних крпеља Србије (Национални пројекат)

Руководилац пројекта: Проф. Др Златибор Петровић, Академик

Сарадник из ИМИ: Марија Милутиновић

Српска академија наука и уметности, 1986-1990

Одређивање присуства крпеља (Acari: Ixodidae) и њихове инфестације протозоама (Национални пројекат)

Руководилац пројекта: ИМИ, Др Зоран Мишчевић, Др Марија Милутиновић

Министарство науке, технологије и развоја, 1994-1998

Истраживање хематофагних артропода и њихове улоге у трансмисији паразитских и вирусних обољења (Национални пројекат)

Руководилац пројекта: ИМИ, Др Зоран Мишчевић (1996-1999), Др Марија Милутиновић (2000)

Министарство науке и технолошког развоја, 1996-2000

Крпељи као резервоари и вектори узрочника инфективних болести (Национални пројекат)

Руководилац пројекта: ИМИ, Др Марија Милутиновић

Министарство науке, технологије и развоја, 2002-2005

EURNEGVEC - European Network for Neglected Vectors and Vector-Borne Infections (COST Акција)

Сарадник из ИМИ: Др Снежана Томановић, члан радних група 4 и 5 (WG4 и WG5)

Број пројекта: COST Action TD1303, 2013-2017,

Епидемиолошки модели ризика за векторски преносиве заразне болести (Билатерални пројекат)

Студија случаја болести преносивих комарцима и крпељима у различитим условима станишта, окружења и климатских услова.Билатерална научна сарадња: Научна сарадња између Републике Србије и Италије, 2013-2015

Руководилац пројекта из Србије: Др Душко Ћировић, Билошки факултет, Универзитет у Београду

Сарадник из ИМИ: Др Снежана Томановић, Сања Ћакић докторант, Ратко Сукара докторант, Дарко Михаљица докторант

Руководилац пројекта из Италије: Др Паоло Тицијани, Унивезитет у Торину

SERBPARZOON – Reinforcement of the Serbian Centre for Parasitic Zoonoses (Међународни пројекат)

SERBPARZOON – Reinforcement of the Serbian Centre for Parasitic Zoonoses

Руководилац пројекта/Главни истраживач: ИМИ, Др Олгица Ђурковић Ђаковић

Број пројекта: FP6-2005-INCO-WBC/SSA-3 (2007-2009)

Дистрибуција Borrelia burgdorferi sensu lato врсте, узрочника лајмске борелиозе у Словенији и Србији (Билатерални пројекат)

Билатерална научна сарадња: Научна сарадња између Републике Србије и Словеније, 2010-2011

Руководилац пројекта из Србије: ИМИ, Др Снежана Томановић

Руководилац пројекта из Словеније: Медицински факултет, Универзитет у Љубљани, ИМИ, Др Ева Ружић Сабљић

Ензоотски трансмисиони циклуси патогених микроорганизама које преносе крпељи (Национални пројекат)

Руководилац пројекта: Др Снежана Томановић

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Република Србија, ОИ173006, 2011-

Публикације

Allozyme polymorphism of Mdh and α-Gpdh in Ixodes ricinus populations: comparison of borreliae-infected and uninfected ticks

Radulović Ž, Milutinović M, Anđelković M, Vujčić Z, Tomanović S, Božić N, Marinković D (2006): Allozyme polymorphism of Mdh and α-Gpdh in Ixodes ricinus populations: comparison of borreliae-infected and uninfected ticks. Exp Appl Acarol 40: 113-121.

Molecular characterization of Borrelia burgdorferi sensu lato strains isolated in the area of Belgrade, Serbia

Ristanović, E, Kitamura K, Masuzawa T, Milutinovic M, Čekanac R, Stajkovic N, Zivanovic D (2007): Molecular characterization of Borrelia burgdorferi sensu lato strains isolated in the area of Belgrade, Serbia. Braz J Microbiol. 38: 14-16.

Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum, Francisella tularensis and their co-infections in host-seeking Ixodes ricinus ticks collected in Serbia

Milutinović M, Masuzawa T, Tomanović S, Radulović Ž, Fukui T, Okamoto Y (2008): Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum, Francisella tularensis and their co-infections in host-seeking Ixodes ricinus ticks collected in Serbia. Exp Appl Acarol 45: 171-183.

Assessment of the risk of the contracting Lyme disease in areas with significant human presence

Milutinović M, Radulović Ž, Tomanović S (2008): Assessment of the risk of the contracting Lyme disease in areas with significant human presence. Arq Bras Med Vet Zoo 60: 121-129.

Exon variability of gene encoding glycerol-3-phosphate dehydrogenase of Ixodes ricinus ticks

Radulović Ž, Milutinović M, Tomanović S, Mulenga A (2010): Exon variability of gene encoding glycerol-3-phosphate dehydrogenase of Ixodes ricinus ticks. Parasite 17: 363-368.

Detection of Borrelia-specific 16S rRNA sequence in total RNA extracted from Ixodes ricinus ticks

Radulović Ž, Milutinović M, Tomanović S, Mulenga A (2010): Detection of Borrelia-specific 16S rRNA sequence in total RNA extracted from Ixodes ricinus ticks. Arq Bras Med Vet Zoo 62: 862-867.

Coexistence of emerging bacterial pathogens in Ixodes ricinus ticks in Serbia

Tomanović S, Radulović Ž, Masuzawa T, Milutinović M (2010): Coexistence of emerging bacterial pathogens in Ixodes ricinus ticks in Serbia. Parasite 17: 211-217.

Potential infectivity of Anaplasma phagocytophilum strains in Ixodes ricinus ticks from Serbia

Tomanović S, Radulović Ž, Masuzawa T, Milutinović M, Stanisavljević LJ (2010): Potential infectivity of Anaplasma phagocytophilum strains in Ixodes ricinus ticks from Serbia. Acta Vet Hung 58: 231-242.

First detection of spotted fever group rickettsiae in ticks in Serbia

Radulović Ž, Chochlakis D, Tomanović S, Milutinović M, Tselentis Y, Psaroulaki A (2011): First detection of spotted fever group rickettsiae in ticks in Serbia. Vector-Borne Zoonot 11: 111-115.

Molecular detection of Babesia spp. in northern Serbia

Mihaljica D, Radulović Ž, Tomanović S, Ćakić S, Penezić A, Milutinović M (2012): Molecular detection of Babesia spp. in northern Serbia. Arch Biol Sci 64(4): 1591-1598.

Seasonal and spatial occurence of glycerol-3-phosphate dehydrogenase variability in Ixodes ricinus (Acari: Ixodidae) populations

Radulović Ž, Milutinović M, Tomanović S, Mihaljica, Ćakić S, Stamenković-Radak M, Anđelković M (2012): Seasonal and spatial occurence of glycerol-3-phosphate dehydrogenase variability in Ixodes ricinus (Acari: Ixodidae) populations. J Med Entomol 49(3): 497-503.

Analysis of pathogen co-occurence in host-seeking adult hard ticks from Serbia

Tomanović S, Chochlakis D, Radulović Ž, Milutinović M, Ćakić S, Mihaljica D, Tselentis Y, Psaroulaki A (2013): Analysis of pathogen co-occurence in host-seeking adult hard ticks from Serbia. Exp Appl Acarol 59(3): 367-376.

Molecular characterization of COI gene of Ixodes ricinus (Linnaeus, 1785) from Serbia

Ćakić S, Mojsilović M, Mihaljica D, Milutinović M, Petrović A, Tomanović S (2014): Molecular characterization of COI gene of Ixodes ricinus (Linnaeus, 1785) from Serbia. Arch Biol Sci 66(2): 683-690.

Ticks (Acari: Argasidae, Ixodidae) parasitizing bats in the central Balkans

Burazerović J, Ćakić S, Mihaljica D, Sukara R, Ćirović D, Tomanović S (2015): Ticks (Acari: Argasidae, Ixodidae) parasitizing bats in the central Balkans . Exp Appl Acarol 66: 281-291.

Clinical babesiosis and molecular identification of Babesia canis and Babesia gibsoni infections in dogs from Serbia

Davitkov D, Vučićević M, Stevanović J, Krstić V, Tomanović S, Glavinić U, Stanimirović Z (2015): Clinical babesiosis and molecular identification of Babesia canis and Babesia gibsoni infections in dogs from Serbia. Acta Vet Hung 63 (2), 199-208

Contributions to the morphology and phylogeny of the newly discovered bat tick species, Ixodes ariadnae in comparison with I. vespertilionis and I. simplex

Hornok S, Kontschán J, Estrada-Peña A, Fernández de Mera I, Tomanović S, de la Fuente J (2015) Contributions to the morphology and phylogeny of the newly discovered bat tick species, Ixodes ariadnae in comparison with I. vespertilionis and I. simplex. Parasite Vectors 8:47.

High Degree of Mitochondrial Gene Heterogeneity in the Bat Tick Species Ixodes Vespertilionis, I. Ariadnae and I. Simplex from Eurasia

Hornok S, Kontschán J, Plantard O, Kunz B, Mihalca AD, Thabah A, Tomanović S, Burazerović J, Takács N, Görföl T, Estók P, Tan Tu V, Szőke K, Fernández de Mera IG, de la Fuente H, Takahashi M, Yamauchi T,Takano A (2015): “High Degree of Mitochondrial Gene Heterogeneity in the Bat Tick Species Ixodes Vespertilionis, I. Ariadnae and I. Simplex from Eurasia. Parasit Vectors 8(1).

East and West Separation of Rhipicephalus Sanguineus Mitochondrial Lineages in the Mediterranean Basin

Hornok S, Sándor AD, Tomanović S, Beck R,D’Amico G, Kontschán J, Takács N, Görföl T, Bendjeddou ML, Földvári G, Farkas R (2017) : East and West Separation of Rhipicephalus Sanguineus Mitochondrial Lineages in the Mediterranean Basin. Parasit Vectors 10(1).

Ixodes ricinus immunogenic saliva protein, homologue to Amblyomma americanum AV422: Determining its potential for use in tick bite confirmation

Mihaljica D, Marković D, Radulović Ž, Mulenga A, Ćakić S, Sukara R, Samardžić J, Tomanović S (2017): Ixodes ricinus immunogenic saliva protein, homologue to Amblyomma americanum AV422: Determining its potential for use in tick bite confirmation. Ticks Tick-Borne Dis 8: 391-395.

Impregnation of cotton fabric with pyrethrum extract in supercritical carbon dioxide

Pajnik J, Stamenić M, Radetić M, Tomanović S, Sukara R, Mihaljica D, Zizović I (2017): Impregnation of cotton fabric with pyrethrum extract in supercritical carbon dioxide. J Supercrit Fluid 128: 66-72.

Hard Ticks Parasitizing European Ground Squirrel (Spermophilus Citellus) in Serbia

Radulović Ž, Mihaljica D, Ćosić N, Penezić A, Ćakić S, Sukara R, Ćirović D, Tomanović S (2017): Hard Ticks Parasitizing European Ground Squirrel (Spermophilus Citellus) in Serbia. Acta Zool Bulg In press

Крпељи (Acari: Ixodidae, Argasidae) Србије

Милутиновић М, Радуловић Ж, Томановић С, Петровић З. (2012) Крпељи (Acari: Ixodidae, Argasidae) Србије. Српска академија наука и уметности, Београд.