ГРУПА ЗА ИСХРАНУ И МЕТАБОЛИЗАМ

 

Група за исхрану и метаболизам, Института за медицинска истраживања научно, кадровски и програмски се бави фундаменталним истраживањима биолошке основе настанка и развоја болести људи и ефеката састојака хране и исхране на механизме укључене у овај процес. Поред фундаменталних, једнако важна су и транслаторна истраживања, као спојница између резултата базичних истраживања и њихове коначне примене у различитим областима медицине, индустрије, јавног сектора и свакодневне праксе.

 

Специјализоване истраживачке целине Групе за исхрану и метаболизам, а која се међусобно преплићу, су:
1. Истраживања хране и намирница;
2. Истраживања јавног здравља и побољшања навика у исхрани;
3. Истраживања здравствених и физиолошких импликација макро-, микро-, анти- и ненутријената, укључујући биоактивне полифеноле;
4. Истраживања метаболичког здравља и липидног метаболизма;
5. Истраживања прецизне исхране код специфичних популационих група.

 

Мултидисциплинарни састав истраживачког тима Групе за исхрану и метаболизам (лекари, фармацеути, молекуларни биолози, биолози, биохемичари, технолози, математичари) и широк распон експертиза (интерна медицина, клиничка фармација, медицинска биохемија, хемија хране, исхрана, јавно здравље, здравствена заштита, безбедност хране, технологија хране, најсавременије ћелијске и молекуларне биолошке технике) представља кључни фактор рационалне основе функционисања Групе као референтне научне институције у истраживањима у области исхране и метаболизма, укључујући све аспекте ових истраживања.

Група за исхрану и метаболизам је на основу досадашњих резултата учврстила своје место у оквирима међународне научне јавности, што је резултовало плодном сарадњом и новим међународним пројектима и допринело даљем развоју капацитета, кадрова, опреме, технологије и методологије. 

Публикације

 

Dietary Zn deficiency, the current situation, and potential solutions. Nutrition Research Reviews 
Capacity development in food and nutrition in central and Eastern Europe: A decade of achievements
From Sources and Bioavailability to Cardiovascular-Health Benefits and Molecular Mechanisms of Action

Development, features and application of DIET ASSESS & PLAN (DAP) software in supporting public health nutrition research in Central Eastern European Countries (CEEC)
Specialized food composition dataset for vitamin D content in foods based on European standards: application to dietary intake assessment

Implementation of Harmonized Food Consumption Data Collection in the Balkan Region According to the EFSA EU Menu Methodology Standards
Zinc Deficiency, Plasma Fatty Acid Profile and Desaturase Activities in Hemodialysis Patients: Is Supplementation Necessary?  
Vitamin D Status and Its Correlation With Anthropometric and Biochemical Indicators  of Cardiometabolic Risk in Serbian Underground Coal Miners in 2016

Is There a FADS2-Modulated Link between Long-Chain Polyunsaturated Fatty Acids in  Plasma Phospholipids and Polyphenol Intake in Adult Subjects Who Are Overweight? 
Zinc as a Biomarker of Cardiovascular Health. Frontiers in Nutrition 
Calcium Biofortification of Crops-Challenges and Projected Benefits
Is there a link between zinc Intake and status with plasma fatty acid profile and desaturase activities in dyslipidemic subjects

The effect of walnut consumption on n-3 fatty acid profile of healthy people living in a non-mediterranean West Balkan country, a small scale randomized study.
 Aronia juice consumption prior to half-marathon race can acutely affect platelet activation in recreational runners

Long-Chain Polyunsaturated Fatty Acids Are Associated with Blood Pressure and Hypertension over 10-years in Black South African Adults Undergoing Nutritional Transition

Chokeberry Juice Containing Polyphenols Does Not Affect Cholesterol or Blood Pressure but Modifies the Composition of Plasma Phospholipids Fatty Acids in Individuals at Cardiovascular Risk 

Gut Microbiota in Health and Diseases. In Reference Module in Food Science
The Mineral Intake and Microbiota. In Reference Module in Food Science
Emerging Role of Microbiota in Precision Nutrition Approaches

Supporting the European Food Industry to Meet Nutrient Labelling Regulations

 

Пројекти

EFSA (European Food Safety Authority) пројекти:

1.      Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology (sixth support) “The adults’ survey”, including subjects from 10 to 74 years old, 2017 – 2022

2.      Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology (sixth support) “The children’s survey”, including subjects from three months up to 9 years old, 2017 – 2022

 

COST aкције:

1.      COST aкција FA1403 POSITIVE – Interindividual variation in response to consumption of plant food bioactives and determinants involved (2014-2018)

2.      COST aкција CA 15126 –  Arbre Mobieu between atom and cell  (2016-2020 )

3.      CA 16112  aкција  – Personalized Nutrition in aging society: Redox control of major age-related diseases; NutRedOx (2016 – 2020)

4.      COST aкција CA17117  – Towards аn International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research (2018 – 2022)

5.      COST aкција 17112 – Prospective European Drug-Induced Liver Injury Network (Pro Euro DILI Net) (2018 – 2022)