Група за имунологију

 

Опис истраживања

 

Основни предмет научно-истраживачког рада Групе за имунологију Института за медицинска Универзитета у Београду је испитивање молекулских и ћелијских механизама регулације имунског одговора код људи и животиња. С обзиром на велику и растућу инциденцу инфламаторних болести и стално присутних инфективних болести, и на велики значај антитела и имунокомплекса за патогенезу ових болести, базична истраживања Групе за имунологију су највећим делом усмерена на испитивање регулације, пре свега хуморалне гране, имунског одговора у овим болестима.

Сазнања о улози имуноглобулина у заштити од патогена и регулацији имунског одговора су још увек непотпуна, у највећој мери због њихове огромне молекулске хетерогености. Због тога су истраживања сарадника Групе за имунологију углавном усмерена на испитивање и дефинисање предоминантних молекулских варијанти имуноглобулина у инфламаторним и инфективним болестима, испитивање њихове реактивности са специфичним антигенима и испитивање њихове функције као (ауто)антигена.

Имунокомплекси делују као имуномодулатори који зависно од своје величине, састава и структурних карактеристика својих молекулских конституената покрећу или проинфламаторне или антиинфламаторне реакције. Иако је улога имунокомплекса у патогенези инфламаторних и инфективних болести одавно позната, она није до краја објашњена, а истраживања која се обављају у Групи за имунологију имају за циљ прецизно дефинисање молекулских конституената имунокомплекса - имуноглобулина и других протеина, липида, гликана и нуклеинских киселина, и испитивање улоге имунокомплекса у регулацији функције хематопоетских и нехематопоетских ћелија имунског одговора.

Имуноглобулини имају значајну примену као дијагностичка и терапеутска средства, те се у оквиру примењених истраживања у Групи за имунологију испитују структурне одлике имуноглобулина које би могле бити од значаја за резултате и даља усвршавања дијагностичких тестова а и у примени имуноглобулина као терапеутских агенаса.

Као посебан правац истраживања издваја се испитивање имунорегулаторне улоге олигонутритијената, пре свега хемског гвожђа.

У оквиру примењених истраживања која се раде у Групи за имунологију испитује се антиинфламаторна улога конвенционалних и новосинтетисаних стероидних лекова примењених у форми слободних молекула или у форми система за продужено ослобађање базираних на мембранама еритроцита.

Сарадници - Група за имунологију

 

др Весна Илић, научни саветник (руководилац групе)

 

др Драгана Марковић, виши научни сарадник

 

др Ивана Дрвеница, виши научни сарадник

 

др Соња Мојсиловић, научни сарадник

др Ирина Масловарић, научни сарадник
 
 

др Маријана Ковачић, научни сарадник

 

др Ана Станчић, истраживач сарадник

Образовна активност

 

Сарадници Групе за имунологију су у периоду 2008-2020. година, су, као непосредни руководиоци или као компетентни истраживачи, учествовали у изради дванаест докторских дисертација, три мастер рада и дипломских/завршних радова који су одбрањени на Биолошком факултету, Технолошко-металуршком факултету, Медицинском факултету и Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду. Тренутни сарадници ове групе као непосредни руководиоци или компетентни истраживачи учествују у изради четири докторске дисертације.

Пројекти

Hemoglobin-based spectroscopy and nonlinear imaging of erythrocytes and their membranes as emerging diagnostic tool (HEMMAGINERO) (2021-2022) PROMIS

Hemoglobin-based spectroscopy and nonlinear imaging of erythrocytes and their membranes as emerging diagnostic tool (HEMMAGINERO). Пројекат из Позива ПРОМИС Фонда за науку Републике Србије. Руководилац пројекта:  др Александар Крмпот, Институт за физику Универзитета у Београду.

 Учесник из Института за медицинска истраживања: др Ивана Дрвеница

Регенеративни и модулаторни капацитет адултних матичних ћелија - OИ175062 (2011-2019) (Национални пројекат)

Руководилац пројекта: др Диана Бугарски. Пројекат финасира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Enhancement of the stability and bioavailability of phytochemicals by using different delivery systems and mathematical modeling of an in vitro gastrointestinal simulatio (2016-2017) (Међунарнодни пројекат)

Пројекат билатералне сарадње између Републике Србије и Републике Хрватске, руководилац српског пројектног тима др Ивана Дрвеница. 

 

Determination of the mutational landscape and clonal architecture and its application in angiogenesis and thrombosis of MPN patients (2014-2017) (Међунарнодни пројекат)

Пројекат реализован у оквиру програма SCOPES (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland), координатор из Србије др Владан Чокић. 

Hemoglobin from renewable source as a starting material for a heme iron product for prevention and therapy of anemia in domestic animals: Optimization of process of isolation and purification of hemoglobin (2012-2013) (Међународни пројекат)

Пројекат билатералне сарадње између Републике Србије и Републике Словеније, руководилац српског пројектног тима др Весна Илић.

 

Утицај анаеробног вежбања на функционалне карактеристике ћелија периферне крви (2011-2012)(Национални пројекат)

Координатори пројекта др Весна Илић, Институт за медицинска истраживањ), др Ирина Масловарић, Савез Србије за дизање тегова и Клуб дизача тегова „Црвена Звезда“и др Сања Мазић, Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије и Медицински факултет Универзитет у Београду. Пројекат је финансирало Министарство омладине и спорта Републике Србије.

Публикације

Investigation of Metabolic Properties and Effects of 17β-carboxamide Glucocorticoids on Human Peripheral Blood Leukocyte (2018)

Dobričić V, Drvenica I, Stančić A, Mihailović M, O Čudina O, Bugarski D,  Ilić V. (2018) Investigation of Metabolic Properties and Effects of 17β-carboxamide Glucocorticoids on Human Peripheral Blood Leukocyte. Archiv der Pharmazie, 351(5):e1700371.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29660818

 

Platelet-poor plasma of athletes is a potent inducer of myogenic differentiation of C2C12 myoblasts (2020)

Maslovarić I, Ilić VLj, Stančić AZ, Santibanez JF, Trivanović DI, Drvenica IT, Krstić JS, Mojsilović SB, Okić Djordjević IN, Bugarski DS. (2019) Platelet-poor plasma of athletes is a potent inducer of myogenic differentiation of C2C12 myoblasts. Verterinarski glasnik, https://doi.org/10.2298/VETGL190414019M.

http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0350-24571900019M#.XmZbqahKiUl

 

Transfusion-transmissible infections among Serbian blood donors: declining trends over the period 2005-2017 (2019)

Dušan Vučetić, Milica Jovičić, Irina Maslovarić, Sanja Bogdanović, Ana Antić, Zoran Stanojković, Gorica Filimonović, Vesna Ilić. (2019) Transfusion-transmissible infections among Serbian blood donors: declining trends over the period 2005-2017. Blood Transfusion, DOI 10.2450/2019.0185-18.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6774926/

Erythrocytes Membranes: Unique Constituent of Biological/Hybrid Drug Delivery Systems (2019)

Drvenica I, Stančić A, Bugarski B, Pajic-Lijaković I, Maslovarić I, Ilić, V. (2019) Erythrocytes Membranes: Unique Constituent of Biological/Hybrid Drug Delivery Systems, In: Erythrocytes: Structure, Functions and Clinical Aspects by Katy Jorissen (Editor), Series: Recent Advances in Hematology Research, Nova Science Publishers, Inc.

https://novapublishers.com/shop/erythrocytes-structure-functions-and-clinical-aspects/

 

Maltose-mediated long-term stabilization of freeze- and spray- dried forms of bovine and porcine hemoglobin (2019)

Drvenica IT, Stančić AZ, Kalušević A, Marković S, Dragišić Maksimović , Nedović VA, Bugarski BM, Ilić VLj (2019) Maltose-mediated long-term stabilization of freeze- and spray- dried forms of bovine and porcine hemoglobin. Journal of the Serbian Chemical Society, 84(10): 1105-1117.

https://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/8197

 

 

Insight into the Biological Activity of Hennosides-Glucosides Isolated from Lawsonia inermis (henna): Could They Be Regarded as Active Constituents Instead (2021)

Maslovarić I, Ilić V, Drvenica I, Stančić A, Mojsilović S, Kukolj T, Bugarski D, Saso L, Nicoletti M. (2021) Insight into the Biological Activity of Hennosides-Glucosides Isolated from Lawsonia inermis (henna): Could They Be Regarded as Active Constituents Instead. Plants (Basel). 10(2):237. doi: 10.3390/plants10020237.

Effects of oral supplementation with organically modified clinoptilolite during prepartum period on colostrum quality in primiparous dairy cows (2020)

Stojić M, Ilić V, Kovačić M, Gvozdić D, Stajković S, Vejnović B, Savić O, Fratrić N. Effects of oral supplementation with organically modified clinoptilolite during prepartum period on colostrum quality in primiparous dairy cows. Journal of Dairy Research, 2020, https://doi.org/10.1017/S0022029920001077 (Availabel online Dec 2020).

 

Structural characteristics of circulating immune complexes in calves with bronchopneumonia: Impact on the quiescent leukocytes (2020)

Kovačić M, Natalija Fratrić, Aleksandra Arsić A, Mojsilović Sl, Drvenica I, Marković D, Maslovarić I, Grujić Milanović J, Ivanov M, Ilić V. Structural characteristics of circulating immune complexes in calves with bronchopneumonia: Impact on the quiescent leukocytes. Research in Veterinary Science. 2020, Pages 63-74

 

Native bovine hemoglobin reduces differentiation capacity of mesenchymal stromal cells in vitro (2020)

Stančić AZ, Drvenica IT, Obradović HN, Bugarski BM, Ilić VLj, Bugarski DS. Native bovine hemoglobin reduces differentiation capacity of mesenchymal stromal cells in vitro. International Journal of Biological Macromolecules, 2020; 144:909-920.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31669467

Extracellular xenogeneic hemoglobin suppresses myogenic differentiation capacity of C2C12 myoblasts (2020)

Stančić AZ, Drvenica IT, Bugarski BM, Ilić VLj, Bugarski DS. Extracellular xenogeneic hemoglobin suppresses myogenic differentiation capacity of C2C12 myoblasts, Archives of Biological Sciences, 2020, 72(3):379-391.

Mapping of hemoglobin in erythrocytes and erythrocyte ghosts using two photon excitation fluorescence microscopy. (2017)

Bukara K, Jovanić S, Drvenica IT, Stančić A, Ilić V, Rabasović MD, Pantelić D, Jelenković B, Bugarski B, Krmpot AJ. Mapping of hemoglobin in erythrocytes and erythrocyte ghosts using two photon excitation fluorescence microscopy. (2017) Journal of Biomedical Optics, 22(2):26003. doi: 10.1117/1.JBO.22.2.026003.

Serum proteins and lipids in mild form of calf bronchopneumonia: Candidates for reliable biomarkers Acta Veterinaria-Beograd (2017)

Kovačić M, Marković D, Maslovarić I, Obrenović S, Grujić-Milanović J, Arsić A, Milanović Z, Savić O, Fratrić N, Ilić V. (2017) Serum proteins and lipids in mild form of calf bronchopneumonia: Candidates for reliable biomarkers Acta Veterinaria-Beograd, 67(2), DOI:10.1515/acve-2017-0018.

Effects of selenium and thyroid hormone deficiency on peritoneal macrophages adhesion and occurrence of naturally occurring IgM antibodies in juvenile rats (2017)

Bjelica J, Jovanović IB, Ilić V, Valčić O, Kirovski D, Gvozdić D, Milanović S. (2017) Effects of selenium and thyroid hormone deficiency on  peritoneal macrophages adhesion and occurrence of naturally occurring IgM antibodies in juvenile rats. Acta Veterinaria-Beograd, in press

Brix refractometry of colostrum from primiparous dairy cows and new-born calf blood serum in the evaluation of failure of passive transfer (2017)

Stojić M, FratrićN, KovačićM, Ilić V, Gvozdić D, Savić O, Đoković R, Valčić O. (2017) Brix refractometry of colostrum from primiparous dairy cows and new-born calf blood serum in the evaluation of failure of passive transfer. Acta Veterinaria-Beograd, in press

Circulating immune complexes of calves with bronchopneumonia modulate the function of peripheral blood leukocytes: In vitro evaluation. (2016)

Buač M, Mojsilović S, Mišić D, Vuković D, Savić O, Valčić O, Marković D, Gvozdić D, Ilić V, Fratrić N. (2016) Circulating immune complexes of calves with bronchopneumonia modulate the function of peripheral blood leukocytes: In vitro evaluation. Research in Veterinary Science, 106: 135-142.

Biomembranes from slaughterhouse blood erythrocytes as prolonged release systems for dexamethasone sodium phosphate. (2016)

Drvenica I, Bukara K, Ilić V, Mišić D, Vasic B, Gajic R, Djordjević V, Veljović Dj, Belić A, Bugarski B. Biomembranes from slaughterhouse blood erythrocytes as prolonged release systems for dexamethasone sodium phosphate. (2016) Biotechnology Progress, 32: 1046-1055.

Comparative studies on osmosis based encapsulation of sodium diclofenac in porcine and outdated human erythrocyte ghosts (2016)

Bukara K, Drvenica I, Ilić V, Stančić A, Mišić D, Vasić B, Gajić R, Vučetić D, Kiekens F, Bugarski B. (2016) Comparative studies on osmosis based encapsulation of sodium diclofenac in porcine and outdated human erythrocyte ghosts. Journal of Biotechnology 240: 14-22.

Flow cytometry analysis of platelets’ populations is useful in monitoring storage lesions in pooled buffy-coat platelet concentrates (2016)

Vučetić D, Ilić V, Vojvodić D, Subota V, Todorović M, Balint B. (2016) Flow cytometry analysis of platelets’ populations is useful in monitoring storage lesions in pooled buffy-coat platelet concentrates. Blood Transfusion, DOI 10.2450/2016.0193-16.

Seroprevalence of IgG antibodies against Borrelia burgdorferi in dogs in Belgrade area, Serbia (2015)

Obrenović S, Ristanović E, Čekanac R, Radulović Ž, Ilić V. (2015) Seroprevalence of IgG antibodies against Borrelia burgdorferi in dogs in Belgrade area, Serbia. Acta Veterinaria-Beograd 65: 99-110.

Blood donors' transfusion-transmissible infection positivity - the Serbian Military Medical Academy experience. (2015)

Vučetić D, Kecman G, Ilić V, Balint B. Blood donors' transfusion-transmissible infection positivity - the Serbian Military Medical Academy experience. (2015) Blood Transfusion, 13: 569-575.

Flow cytometric determination of osmotic behaviour of animal erythrocytes toward their engineering for drug delivery (2015)

Kostić IT, Ilić VL, Bukara KM, Mojsilović SB, Đurić Z, Draškovič P, Bugarski BM. (2015) Flow cytometric determination of osmotic behaviour of animal erythrocytes toward their engineering for drug delivery. Hemijska industrija Hemijska industrija 69: 67–76

Specific binding of paraprotein to platelet receptors as a cause of platelet dysfunction in monoclonal gammopathies (2013)

Djunic I, Elezovic I, Vucic M, Srdic-Rajic T, Konic-Ristic A, Ilic V, Milic N, Bila J, Suvajdzic-Vukovic N, Virijevic M, Antic D, Vidovic A, Tomin D. (2013) Specific binding of paraprotein to platelet receptors as a cause of platelet dysfunction in monoclonal gammopathies. Acta Haematologica. 130: 101-107.

Immunomodulatory capacity of human mesenchymal stem cells isolated from adipose tissue, dental pulp, peripheral blood and umbilical cord Wharton’s Jelly (2013)

Trivanović D, Mojsilović S, Ilić V, Krstić J, Jauković A, Okić-Đorđević I, Santibanez JF, Jovčić G, Bugarski D. (2013) Immunomodulatory capacity of human mesenchymal stem cells isolated from adipose tissue, dental pulp, peripheral blood and umbilical cord Wharton’s Jelly. Central European Journal of Immunology 38: 421-429.

Evidence that calf bronchopneumonia may be accompanied by increased sialylation of circulating immune complexes` IgG.(2012)

Fratrić N, Gvozdić D, Vuković D, Savić O, Buač M, Ilić V. (2012) Evidence that calf bronchopneumonia may be accompanied by increased sialylation of circulating immune complexes` IgG. Veterinary immunology and immunopathology, 150: 161– 168.

Serum amyloid A isoforms in serum and milk from cows with Staphylococcus aureus subclinical mastitis (2012)

Kovačević-Filipović M, Ilić V, Vujčić Z, Dojnov B, Stevanov-Pavlović M, Mijačević Z, Božić T. (2012) Serum amyloid A isoforms in serum and milk from cows with Staphylococcus aureus subclinical mastitis. Veterinary immunology and immunopathology, 145: 120-128.

Isolation of hemoglobin from bovine erythrocytes by controlled hemolysis in the membrane bioreactor (2012)

Stojanović R, Ilić V, Manojlović V, Bugarski D, Dević M, Bugarski B. (2012) Isolation of hemoglobin from bovine erythrocytes by controlled hemolysis in the membrane bioreactor. Applied Biochemistry and Biotechnology, 166: 1491-1506.

Anion exchange chromatographic distribution of human monoclonal immunoglobulin G is determined by heavy chain subclass and level of sialic acid expression (2012)

Ilić V, Mojsilović S, Marković D, Maslovarić I, Milošević-Jovčić N. (2012) Anion exchange chromatographic distribution of human monoclonal immunoglobulin G is determined by heavy chain subclass and level of sialic acid expression. Hemijska industrija, 66: 531–540.

Тезе

Ана Станчић (2020) - докторска дисертација

Ана АСтанчић (2020) Утицај ванћелијског хемоглобина ксеногеног порекла на функцијска својства мезенхимских ћелија in vitro. Биолошки факултет, Универзтет у Београду

Соња Мојсиловић (2016) - докторска дисертација

Соња Мосиловић (2016) Утицај про- и антиинфламацијских фактора на протдукцију прптеаза ванћелијског матрикса уPА и ММР9 мишјих макрофага. Биолошки факултет, Универзитет у Београду

Ирина Масловарић (2016) – докторска дисертација

Ирина Масловарић (2016) Улога инактивисане вакцине против грипа у регулацији аутоимунскихпроцеса у експерименталном аутоимунском енцефаломијелитису. Биолошки факултет, Универзитет у Београду