Група за хематологију и матичне ћелије

 

Истраживачка група за хематологију и матичне ћелије спроводи истраживања у области експерименталне хематологије, имунологије и матичних ћелија. Главни правци истраживања групе усмерени су на:

 

 • испитивање ћелијских и молекуларних аспеката биологије и функције хематопоетских и мезенхимских матичних ћелија, као и механизама регулације њиховог регенеративног потенцијала, али и капацитета да модулишу процес хематопоезе и имунски одговор, што представља основу за њихову будућу клиничку примену.
   
 • испитивање удружених ефеката биолошки активних молекула и утицаја микросредине на преживљавање, пролиферацју, диференцијацију и функцију различитих типова адултних матичних ћелија.
   
 • испитивање механизама укључених у регулацију процеса хематопоезе у физиолошким и патолошким условима, како код експерименталних животиња тако и људи.
   
 • изолацију и карактеризацију адултних матичних ћелија из различитих животињских и хуманих ткива, као потенцијалних кандидата за примену у ћелијској терапији и ткивном инжињерству и релевантних модел система за контролисане in vitro студије.

 

 • сложене интеракције мезенхимских матичних ћелија с другим ћелијама у запаљенској и туморској микросредини.

Едукације

 

Докторске академске студије

 

Биолошки факултет Универзитета у Београду

 

Програм: Биологија

Модул: Биологија ћелија и ткива

Предмет: Култивација ћелија и ткивно инжењерство

Предавач: Др сц. Александра Јауковић, н. сав.

 

Програм: Молекуларна биологија

Модул: Имунобиологија

Предмет: Хомеостаза имунског одговора

Предавач: Др сц. Диана Бугарски, н. сав.

 

Медицински факултет Универзитета у Београду

 

Програм: Медицинске науке

Модул: Биологија тумора и редокс медицина

Предмет: Молекуларна и ћелијска биологија тумора

Предавач: Др сц. Диана Бугарски, н. сав.

 

 

Услуге

 

 

Анализа основних хематолошких параметара периферне крви и костне сржи.

Културе матичних ћелија хематопоезе (CFC test).

Испитивање антитуморске активности и цитотоксичности препарата

Патенти

 

Домаћи патенти

 

Дијететски суплемент на бази биоактивних пептида са антиоксидативном и антитуморском активности

Аутори: Бугарски Д., Кнежевић-Југовић З., Окић Ђорђевић И., Стефановић А., Јовановић Ј., Грбавчић С., Бугарски Б

Завод за интелектуалну својину, Београд, Република Србија, P-2015/0361, 2017.

 

Међународни патенти

 

Hydrophobe nanotropfen mit gebundenen hamoglobinmolekulen in hydrophiler phase enthaltende emulsion als blutersatzstoff,

Аутори: Бугарски Б., Довезенски Н., Стојановић Н., Бугарски Д.

Europaische Patentschrift EP 1 480 614 B1 15.10 2008 Patentblatt 2008&42, 2008.

 

Пројекти

Развој нове терапијске стратегије у реконструкцији коштаних оштећења применом аутологог трансплантата добијеног РИА техником и биоматеријала за замену коштаног ткива - RIABONE (Међународни програм)

Руководилац из ИМИ: др сц. Александра Јауковић, н. сав.

Стратешки програм сарадње између Немачке и земаља Западног Балкана, Савезног Министарства образовања и истраживања (BMBF) Савезне Републике Немачке

Регенеративни и модулаторни потенцијал адултних матичних ћелија (Национални пројекат)

Руководилац: др сц. Диана Бугарски, н. сав.

Основна истраживања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ОИ 175062, 2011-2017.

Примене нискотемпературних плазми у биомедицини, заштити човекове околине и нанотехнологијама (Национални пројекат)

Носилац: Институт за физику

Руководилац: др сц. Невена Пуач, в. н. с.

Учесник из ИМИ: Славко Мојсиловић

Интегративна и интердисциплинарна истраживања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ИИИ 41011, 2011-2017.

Примена плазма игле у медицинским и биолошким истраживањима и брза и поуздана детекција волатилних супстанци хуманог и биљног порекла (Национални пројекат)

Носилац: Институт за физику Универзитета у Београду

Руководилац: др сц. Невена Пуач, в. н. с.

Учесници из ИМИ: Павле Миленковић, Диана Бугарски, Славко Мојсиловић

Технолошки развој, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, ТР 23016, 2008-2010.

Ћелијски и молекуларни механизми регулације хематопоезе (Национални пројекат)

Руководилац: проф. Павле Миленковић, н. сав.

Основна истраживања, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, О 145048, 2006-2010.

Интеракција имобилисаних ћелија, ткива и биолошки активних молекула у биореакторским системима (Национални пројекат)

Носилац: Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду

Руководилац: проф. Бранко Бугарски, ТМФ

Учесници из ИМИ: Невенка Стојановић, Гордана Јовчић, Диана Бугарски, Маријана Петаков, Весна Илић

Основна истраживања, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, О 142075, 2006-2010.

Регулација хематопоезе и биолошки активни молекули (Национални пројекат)

Руководилац: проф. Павле Миленковић

Основна истраживања, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије, М 1742, 2002-2005.

Интеракције биолошки активних молекула и имобилисаних култура ћелија и ткива (Национални пројекат)

Носилац: Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду

Руководилац: проф. Бранко Бугарски, ТМФ

Учесници из ИМИ: Невенка Стојановић, Гордана Јовчић, Диана Бугарски, Маријана Петаков, Весна Илић

Основна истраживања, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, М 1776, 2002-2005.

Razvoj tehnologije proizvodnje emulzije masti za parenteralnu primenu i lipozoma za topikalnu primenu na poliindustrijskom postrojenju (Национални пројекат)

Руководилац: др сц. Невенка Стојановић, н. сав.

Сарадња са индустријом, Hemofarm Concern, Вршац, 1998-2000.

Zamenik za krv na bazi hemoglobina (Национални пројекат)

Руководилац: др сц. Невенка Стојановић, н. сав.

Сарадња са индустријом, Hemofarm Concern, Вршац, 1991-1998.

Интеракција транскрипционог фактора p53 и Wnt сигналног пута у одржању матичности мезенхимских матичних ћелија (Међународни пројекат)

Руководилац: др сц. Јелена Крстић, н. с.

Билатерална научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Аустрије, 2016-2017.

Улога енергетског метаболизма очувању мултипотентности мезенхимских матичних ћелија (Међународни пројекат)

Руководилац: др сц. Јелена Крстић, н. с.

Билатерална научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Немачке, 2016-2017.

In vitro 3-D total cell guidance and fitness (Међународни пројекат)

Члан руководећег одбора (Managing Commettee): др сц. Александра Јауковић, в. н. с.

COST акција, CA16119, 2017-2020.

A preliminary approach to the perinatal mesenchymal stem cell-based cellular therapy of Hereditary Haemorrhagic Telangiectasia (Међународни пројекат)

Руководилац: др сц. Хуан Ф. Сантибањез, н. сав.

Билатерална научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Краљевине Шпаније, 2012-2013.

Immunomodulatory profiling of culture-expanded mesenchymal stem cells (MSCs) under low oxygen concentrations (Међународни пројекат)

Руководилац: др сц. Диана Бугарски, н. сав.

Билатерална научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Португала, 2011-2012.

Health improvement in Serbia through reinforcement of biomedical science and technology – HISERBS (Међународни пројекат)

Руководилац: проф. Павле Миленковић (2006-2008) и др сц. Диана Бугарски, н. сав. (2009)

Шести оквирни програм за истраживање и технолошки развој Европске уније (FP6), 026357, 2011-2012.

Research and development of blood derived Hemoglobin for animal usage – HEMIRON (Међународни пројекат)

Носилац: Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду

Руководилац: проф. др сц. Бранко Бугарски, ТМФ

Учесници из ИМИ: Диана Бугарски и Весна Илић

Програм ЕУРЕКА, 4486, 2008-2011.

Development, validation and modeling of a novel bioreactor system for cartilage tissue engineering (Међународни пројекат)

Руководилац: др сц. Диана Бугарски, н. сав.

Регионални програм научноистраживачке сарадње Швајцарске националне фондације за науку (SCOPES), IB73B0-111016, 2005-2008.

Propagation of hemopoietic stem cells in hypoxic conditions: the role of IL-17 and its specific receptor. 2003-2006: (Међународни пројекат)

Руководилац: проф. Павле Миленковић

Билатерална научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Француске (програм Павле Савић), 2003-2006.

Публикације

Dental mesenchymal stromal/stem cells in different microenvironments— implications in regenerative therapy

Okić-Đorđević I, Obradović H, Kukolj T, Petrović A, Mojsilović S, Bugarski D, Jauković A. Dental mesenchymal stromal/stem cells in different microenvironments— implications in regenerative therapy. World J Stem Cells. 2021; 13(12): 1863-1880. doi: 10.4252/wjsc.v13.i12.1863

 

Modulating stemness of mesenchymal stem cells from exfoliated deciduous and permanent teeth by IL-17 and bFGF

Jauković A, Kukolj T, Trivanović D, Okić-Đorđević I, Obradović H, Miletić M, Petrović V, Mojsilović S, Bugarski D. Modulating stemness of mesenchymal stem cells from exfoliated deciduous and permanent teeth by IL-17 and bFGF. J Cell Physiol. 2021;236(11):7322-7341. doi: 10.1002/jcp.30399. Epub 2021 May 2. PMID: 33934350

 

Tumorigenic Aspects of MSC Senescence—Implication in Cancer Development and Therapy

Mojsilović S, Jauković A, Kukolj T, Obradović H, Okić Ðorđević I, Petrović A, Bugarski D. Tumorigenic Aspects of MSC Senescence—Implication in Cancer Development and Therapy. J Pers Med. 2021;11:1133. doi: 10.3390/jpm11111133

 

Systematic Review of the Application of Perinatal Derivatives in Animal Models on Cutaneous Wound Healing

Pichlsberger M, Jerman UD, Obradović H, Tratnjek L, Macedo AS, Mendes F, Fonte P, Hoegler A, Sundl M, Fuchs J, Schoeberlein A, Kreft ME, Mojsilović S, Lang-Olip I. Systematic Review of the Application of Perinatal Derivatives in Animal Models on Cutaneous Wound Healing. Front Bioeng Biotechnol. 2021;9:742858. doi: 10.3389/fbioe.2021.742858. PMID: 34631683; PMCID: PMC8498585

 

Detrimental Effect of Various Preparations of the Human Amniotic Membrane Homogenate on the 2D and 3D Bladder Cancer In vitro Models

Janev A, Ramuta TŽ, Tratnjek L, Sardoč Ž, Obradović H, Mojsilović S, Taskovska M, Smrkolj T, Kreft ME. Detrimental Effect of Various Preparations of the Human Amniotic Membrane Homogenate on the 2D and 3D Bladder Cancer In vitro Models. Front Bioeng Biotechnol. 2021;9:690358. doi: 10.3389/fbioe.2021.690358. PMID: 34249888; PMCID: PMC8267883

 

Inflammatory niche: Mesenchymal stromal cell priming by soluble mediators

Jauković A, Kukolj T, Obradović H, Okić-Đorđević I, Mojsilović S, Bugarski D. Inflammatory niche: Mesenchymal stromal cell priming by soluble mediators. World J Stem Cells. 2020 Sep 26;12(9):922-937. doi: 10.4252/wjsc.v12.i9.922. 

Adipogenesis in Different Body Depots and Tumor Development

Trivanović D, Vignjević Petrinović S, Okić Djordjević I, Kukolj T, Bugarski D, Jauković A. Adipogenesis in Different Body Depots and Tumor Development. Front Cell Dev Biol. 2020;8:571648. doi: 10.3389/fcell.2020.571648.

 

Specificity of 3D MSC Spheroids Microenvironment: Impact on MSC Behavior and Properties

Jauković A, Abadjieva D, Trivanović D, Stoyanova E, Kostadinova M, Pashova S, Kestendjieva S, Kukolj T, Jeseta M, Kistanova E, Mourdjeva M. Specificity of 3D MSC Spheroids Microenvironment: Impact on MSC Behavior and Properties. Stem Cell Rev Rep. 2020;16(5):853-875. doi: 10.1007/s12015-020-10006-9.

 

Probing primary mesenchymal stem cells differentiation status by micro-Raman spectroscopy

Lazarević JJ, Kukolj T, Bugarski D, Lazarević N, Bugarski B, Popović ZV. Probing primary mesenchymal stem cells differentiation status by micro-Raman spectroscopy. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2019;213:384-390. doi: 10.1016/j.saa.2019.01.069.

 

Influence of chemical fixation process on primary mesenchymal stem cells evidenced by Raman spectroscopy.

Lazarević JJ, Ralević U, Kukolj T, Bugarski D, Lazarević N, Bugarski B, Popović ZV. Influence of chemical fixation process on primary mesenchymal stem cells evidenced by Raman spectroscopy. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2019;216:173-178. doi: 10.1016/j.saa.2019.03.012.

 

Adipoinductive effect of extracellular matrix involves cytoskeleton changes and SIRT1 activity in adipose tissue stem/stromal cells

Trivanović D, Drvenica I, Kukolj T, Obradović H, Okić Djordjević I, Mojsilović S, Krstić J, Bugarski B, Jauković A, Bugarski D. Adipoinductive effect of extracellular matrix involves cytoskeleton changes and SIRT1 activity in adipose tissue stem/stromal cells. Artif Cells Nanomed Biotechnol. 2018;46(sup3):S370-S382. doi: 10.1080/21691401.2018.1494183.

Improving stemness and functional features of mesenchymal stem cells from Wharton's jelly of a human umbilical cord by mimicking the native, low oxygen stem cell niche

Obradovic H, Krstic J, Trivanovic D, Mojsilovic S, Okic I, Kukolj T, Ilic V, Jaukovic A, Terzic M, Bugarski D. Improving stemness and functional features of mesenchymal stem cells from Wharton's jelly of a human umbilical cord by mimicking the native, low oxygen stem cell niche. Placenta. 2019;82:25-34. doi: 10.1016/j.placenta.2019.05.005.

 

IL-33 guides osteogenesis and increases proliferation and pluripotency marker expression in dental stem cells

Kukolj T, Trivanović D, Mojsilović S, Okić Djordjević I, Obradović H, Krstić J, Jauković A, Bugarski D. IL-33 guides osteogenesis and increases proliferation and pluripotency marker expression in dental stem cells. Cell Prolif. 2019 Jan;52(1):e12533. doi: 10.1111/cpr.12533.

Regulation of Mesenchymal Stem Cell Differentiation by Transforming Growth Factor Beta Superfamily

Krstic J, Trivanovic D, Obradovic H, Kukolj T, Bugarski D, Santibanez JF. Regulation of Mesenchymal Stem Cell Differentiation by Transforming Growth Factor Beta Superfamily. Curr Protein Pept Sci. 2018;19(12):1138-1154. doi: 10.2174/1389203718666171117103418.

Transforming Growth Factor-Beta and Urokinase Type Plasminogen Interplay in Cancer

Santibanez JF, Krstic J. Transforming Growth Factor-Beta and Urokinase Type Plasminogen Interplay in Cancer. Curr Protein Pept Sci. 2018;19(12):1155-1163. doi: 10.2174/1389203718666171030103801.

 

Mesenchymal stromal cell engagement in cancer cell epithelial to mesenchymal transition

Trivanović D, Krstić J, Jauković A, Bugarski D, Santibanez JF. Mesenchymal stromal cell engagement in cancer cell epithelial to mesenchymal transition. Dev Dyn. 2018;247(3):359-367. doi: 10.1002/dvdy.24583.

 

Lipopolysaccharide Can Modify Differentiation and Immunomodulatory Potential of Periodontal Ligament Stem Cells via ERK1,2 Signaling

Kukolj T, Trivanović D, Okić Djordjević I, Mojsilović S, Krstić J, Obradović H, Janković S, Santibanez JF, Jauković A, Bugarski D. Lipopolysaccharide Can Modify Differentiation and Immunomodulatory Potential of Periodontal Ligament Stem Cells via ERK1,2 Signaling. J Cell Physiol. 2018;233(1):447-462. doi: 10.1002/jcp.25904.

Transforming growth factor-β, matrix metalloproteinases, and urokinase-type plasminogen activator interaction in the cancer epithelial to mesenchymal transition

Santibanez JF, Obradović H, Kukolj T, Krstić J. Transforming growth factor-β, matrix metalloproteinases, and urokinase-type plasminogen activator interaction in the cancer epithelial to mesenchymal transition. Dev Dyn. 2018;247(3):382-395. doi: 10.1002/dvdy.24554.

 

Metabolic Plasticity of Stem Cells and Macrophages in Cancer

Krstic J, Trivanovic D, Jaukovic A, Santibanez JF, Bugarski D. Metabolic Plasticity of Stem Cells and Macrophages in Cancer. Front Immunol. 2017;8:939. doi: 10.3389/fimmu.2017.00939.

 

The inhibition of periodontal ligament stem cells osteogenic differentiation by IL-17 is mediated via MAPKs

Đorđević IO, Kukolj T, Krstić J, Trivanović D, Obradović H, Santibañez JF, Mojsilović S, Ilić V, Bugarski D, Jauković A. The inhibition of periodontal ligament stem cells osteogenic differentiation by IL-17 is mediated via MAPKs. Int J Biochem Cell Biol. 2016;71:92-101.

Inflammatory cytokines prime adipose tissue mesenchymal stem cells to enhance malignancy of MCF-7 brest cancer cells via transforming growth factor-b1

Trivanović S, Jauković A, Krstić J, Nikolić S, Okić-Djordjević I, Kukolj T, Obradović H, Mojsilović S, Ilić V, Santibanez JF, Bugarski D. Inflammatory cytokines prime adipose tissue mesenchymal stem cells to enhance malignancy of MCF-7 brest cancer cells via transforming growth factor-b1. IUBMB Life 68(3):190-200, 2016

Doxycycline inhibits IL-17-stimulated MMP9 expression by downregulating ERK1/2 activation: Imlications in myogenic differentiation

Obradović H, Krstić J, Kukolj T, Trivanović D, Okić-Djordjevic I, Mojsilović S, Jauković A, Jovcic G, Bugarski D, Santibanez JF. Doxycycline inhibits IL-17-stimulated MMP9 expression by downregulating ERK1/2 activation: Imlications in myogenic differentiation. Mediators Inflamm 2016; 2016:2939658. doi: 10.1155/2016/2939658.

The roles of mesenchymal stromal/stem cells in tumor microenvironment associated with inflammation

Trivanović D, Krstić J, Djordjevic IO, Mojsilović S, SantibaneJF, Bugarski D, Jauković A. The roles of mesenchymal stromal/stem cells in tumor microenvironment associated with inflammation. Mediators Inflamm 2016; 2016:7314016. doi: 10.1155/2016/7314016. Epub 2016 Aug 18.

Mesenchymal Stem Cells from Different Tissues: Immune Status and Activity

Trivanović D, Krstić J, Mojsilović S, Djordjević IO, Ilić V, Kukolj T, Obradović H, Jauković A, Santibanez JF, Bugarski D. Mesenchymal Stem Cells from Different Tissues: Immune Status and Activity. J Immunol Infect Dis 3(1):102-112, 2016

Mesenchymal stem cells of different origin: Comparative evaluation of proliferative capacity, telomere length and pluripotency marker expression

Trivanovic D, Jaukovic A, Popovic B, Krstic j, Mojsilovic S, Okic-Djordjevic I, Kukolj T, Obradovic H, Santibanez JF, Bugarski D. Mesenchymal stem cells of different origin: Comparative evaluation of proliferative capacity, telomere length and pluripotency marker expression. Life Sci 141:61-73, 2015

Urokinase type plasminogen activator mediates Interleukin-17-induced peripheral blood mesenchymal stem cells motility and transendothelial migration

Krstić J, Obradović H, Jauković A, Okić-Đorđević I, Trivanović D, Kukolj T, Mojsilović S, Ilić V, Santibanez JF, Bugarski D. Urokinase type plasminogen activator mediates Interleukin-17-induced peripheral blood mesenchymal stem cells motility and transendothelial migration. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research 1853:431-444, 2015

An overview of interleukin-17A and interleukin-17 Receptor A structure, interaction and signaling

Krstić J, Obradović H, Kukolj T, Mojsilović S, Okić-Đorđević I, Bugarski D, Santibanez JF. An overview of interleukin-17A and interleukin-17 Receptor A structure, interaction and signaling. Protein Pept Lett 22(7):570/578, 2015.

Interleukin-17 and its implication in the regulation of differentiation and function of hematopoietic and mesenchymal stem cells

Mojsilović S, Jauković A, Santibanez JF, Bugarski D. Interleukin-17 and its implication in the regulation of differentiation and function of hematopoietic and mesenchymal stem cells. Mediators Inflamm 2015:470458. doi: 10.1155/2015/470458, 2015

Characteristics of human adipose mesenchymal stem cells isolated from healthy and cancer affected people and their interactions with human breast cancer cell line MCF-7 in vitro

Trivanović D, Nikolić S, Kocić J, Krstić A, Mojsilović S, Ilić V, Okić-Djordjević I, Santibanez JF, Bugarski D. Characteristics of human adipose mesenchymal stem cells isolated from healthy and cancer affected people and their interactions with human breast cancer cell line MCF-7 in vitro. Cell Biol Int. 38(2):254-65, 2014

Mesenchymal stem cells isolated from human periodontal ligament

Miletić M, Mojsilović S, Okić Đorđević I, Kukolj T, Jauković A, Santibañez JF, Jovčić G, Bugarski D. Mesenchymal stem cells isolated from human periodontal ligament. Arch Biol Sci. 66(1):261-271, 2014

Immunomodulatory capacity of human mesenchymal stem cells isolated from adipose tissue, dental pulp, peripheral blood and umbilical cord Wharton’s Jelly

Trivanović D, Mojsilović S, Ilić V, Krstić J, Jauković A, Okić-Đorđević I, Santibanez JF, Jovčić G, Bugarski D. Immunomodulatory capacity of human mesenchymal stem cells isolated from adipose tissue, dental pulp, peripheral blood and umbilical cord Wharton’s Jelly. Centr Eur J Immunol. 38(4):421-9, 2013

Effects of non-thermal atmospheric plasma on human periodontal ligament mesenchymal stem cells

Miletic M, Mojsilovic S, Okic-Djordjevic I, Maletic D, Puac N, Lazovic S, Malovic G, Petrovic ZLj, Bugarski D. Effects of non-thermal atmospheric plasma on human periodontal ligament mesenchymal stem cells. Phys D Appl Phys. 46(34):345401, 2013

In vitro effects of IL-17 on angiogenic properties of endothelial cells in relation to oxygen levels

Krstić J, Jauković A, Mojsilović S, Djordjevic IO, Trivanović D, Ilic V, Santibanez JF, Bugarski D. In vitro effects of IL-17 on angiogenic properties of endothelial cells in relation to oxygen levels. Cell Biol Int 37:1162-1170, 2013

Mesenchymal stem cells isolated from peripheral blood and umbilical cord Wharton’s jelly

Trivanović D, Kocić J, Mojsilović S, Krstić A, Ilić V, Okić-Đorđević I, Santibane JF, Jovčić G, Terzić M, Bugarski D. Mesenchymal stem cells isolated from peripheral blood and umbilical cord Wharton’s jelly. Srp Arh Celok Lek. 141(3-4):178-186, 2013

GE132+Natural: Novel promising dietetic supplement with antiproliferative influence on prostate, colon, and breast cancer cells

Okić-Đorđević I, Trivanović D, Krstić J, Jauković A, Mojsilović S, Santibanez JF, Terzić M, Vešović D, Bugarski D. GE132+Natural: Novel promising dietetic supplement with antiproliferative influence on prostate, colon, and breast cancer cells. J BUON 18(2):504-510, 2013

Interleukin-17 modulates myoblast cell migration by inhibiting urokinase type plasminogen activator expression through p38 mitogen-activated protein kinase

Kocić J, Santibañez JF, Krstić A, Mojsilović S,Ilić V, Bugarski D. Interleukin-17 modulates myoblast cell migration by inhibiting urokinase type plasminogen activator expression through p38 mitogen-activated protein kinase. International Journal of Biochemistry & Cell Biology 45:464-475, 2013

Effects of IL-17 on erythroid progenitors growth: Involvement of MAPKs and GATA transcription factors

Krstic A, Kocic J, Ilic V, Mojsilovic S, Okic-Djordjevic I, Trivanovic D, Santibanez JF, Jovcic G, Bugarski D. Effects of IL-17 on erythroid progenitors growth: Involvement of MAPKs and GATA transcription factors. Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents, i26(4):641-652, 2012

SMAD3 is essential for transforming growth factor-b1-induced urokinase plasminogen activator expression and migration in transformed keratinocytes

Kocić J., Bugarski D., Santibanez J.F. SMAD3 is essential for transforming growth factor-b1-induced urokinase plasminogen activator expression and migration in transformed keratinocytes Eur J Cancer 48:1550-1557, 2012

Interleukin 17 inhibits myogenic and promotes osteogenic differentiation of C2C12 myoblasts by activating ERK1,2

Kocic J., Santibañez J.F., Krstic A., Mojsilovic S., Okic-Djordjevic I., Trivanovic D., Ilic V., Bugarski D. Interleukin 17 inhibits myogenic and promotes osteogenic differentiation of C2C12 myoblasts by activating ERK1,2. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research 1823:838-849, 2012

IL-17 and FGF signaling involved in mouse mesenchymal stem cell proliferation

Mojsilović S, Krstić A, Ilić V, Okić-Đorđević I, Kocić J, Trivanović D, Santibañez J, Jovčić G, Bugarski D. IL-17 and FGF signaling involved in mouse mesenchymal stem cell proliferation. Cell Tissue Research, 346(3):305-316, 2011

Mesenchymal stem cell properties of dental pulp cells from deciduous teeth

Nikolic N., Krstic A., Trivanovic D., Mojsilovic S., Kocic J., Santibanez J.F., Jovcic G., Bugarski D. Mesenchymal stem cell properties of dental pulp cells from deciduous teeth. Arch Biol Sci, Belgrade 63(4):933-942, 2011

Syphacia obvelata modifies mitogen-activated protein kinases and nitric oxide synthases expression in murine bone marrow cells

Ilić V., Krstić A., Katić-Radivojević S., Jovčić G., Milenković P., Bugarski D. Syphacia obvelata modifies mitogen-activated protein kinases and nitric oxide synthases expression in murine bone marrow cells. Parasitol Int 59:82-88, 2010

Combined effect of IL-17 and blockade of nitric oxide biosynthesis on haematopoiesis in mice

Krstić A., Santibanez J.F., Okić I., Mojsilović S., Kocić J., Jovčič G., Milenković P., Bugarski D. Combined effect of IL-17 and blockade of nitric oxide biosynthesis on haematopoiesis in mice. Acta Physiol 199:31-41, 2010

p38 MAPK signaling mediates IL-17-induced nitric oxide synthase expression in bone marrow cells

Krstić A., Ilić V., Mojsilović S., Jovčić G., Milenković P., Bugarski D. p38 MAPK signaling mediates IL-17-induced nitric oxide synthase expression in bone marrow cells. Growth Factors 27(2): 79-90, 2009

Low O2 concentrations enhance the positive effect of IL-17 on the maintenance of erythroid progenitors during co-culture of CD34+ and mesenchymal stem cells

Krstić A., Vlaški M., Hammoud M., Chevaleyre J., Duchez P., Jovčić G., Bugarski D., Milenković P., Bourin P., Boiron J-M., Praloran V., Ivanović Z. Low O2 concentrations enhance the positive effect of IL-17 on the maintenance of erythroid progenitors during co-culture of CD34+ and mesenchymal stem cells. Eur Cytokine Netw 20:10-16, 2009

Signaling pathways implicated in hematopoietic progenitor cells proliferation and differentiation

Bugarski D., Krstić A., Mojsilović S., Vlaški M., Petakov M., Jovcic G., Stojanovic N., Milenkovic P. Signaling pathways implicated in hematopoietic progenitor cells proliferation and differentiation. Exp Biol Med 232:156-163, 2007

Interleukin-6 (IL-6) and low O2 concentration (1%) synergize to improve the maintenance of hematopoietic srem cells (pre-CFC)

Kovačević-Filipović M., Petakov M., Hermitte F., Debeisseat C., Krstić A., Jovčić G., Bugarski D., Lafarge X., Milenković P., Praloran V., Ivanović Z. Interleukin-6 (IL-6) and low O2 concentration (1%)  synergize to improve the maintenance of hematopoietic srem cells (pre-CFC). J Cell Physiol 212:68-75, 2007

The effect of interleukin-17 on hematopoietic cells and cytokine release in mouse spleen

Jovčić G., Bugarski D., Krstic A., Vlaski M., Petakov M., Mojsilovic S., Stojanovic N., Milenkovic P. The effect of interleukin-17 on hematopoietic cells and cytokine release in mouse spleen. Physiol Res 56:331-339, 2007

 

Hematopoietic changes and altered reactivity to IL-17 in Syphacia obvelata-infected mice

Bugarski D., Jovcic G., Katic-Radivojevic S., Petakov M., Krstic A., Stojanovic N., Milenkovic P. Hematopoietic changes and altered reactivity to IL-17 in Syphacia obvelata-infected mice. Parasitol Int 55(2):91-97, 2006

Interleukine-17-induced inhibitory effect on late stage murine erythroid bone marrow progenitors

Bugarski D., Krstić A., Vlaški M., Petakov M., Jovcic G., Stojanović N., Milenković P. Interleukine-17-induced inhibitory effect on late stage murine erythroid bone marrow progenitors. Eur Cytokine Netw 15(3): 247-54, 2004

In vivo effects of interleukin-17 on haematopoietic cells and cytokine release in normal mice

Jovcic G., Bugarski D., Petakov M., Krstić A., Vlaški M., Stojanović N., Milenković P. In vivo effects of interleukin-17 on haematopoietic cells and cytokine release in normal mice. Cell Prolif 37(6): 401-12, 2004

Тезе

Ефекти интерлеукина-17 на функционална својства хуманих мезенхимских матичних ћелија периодонцијума

Ивана Окић Ђорђевић, докторска дисертација. Биолошки факултет Универзитета у Београду. 2016. 

Изолација, карактеризација и функционална својства хуманих матичних ћелија масног ткива

Дренка Тривановић, докторска дисертација. Биолошки факултет Универзитета у Београду. 2015.

Утицај интерлеукина-17 на мезенхимске матичне ћелије костне сржи миша у in vitro условима

 Славко Мојсиловић, докторска дисертација. Медицински факултет Универзитета у Београду. 2014.

Ефекти и механизми деловања интерлеукина-17 на функције мезенхимских и ендотелских ћелија

Јелена Коцић, докторска дисертација. Биолошки факултет Универзитета у Београду. 2012. 

Молекуларни механизми деловања интерлеукина-17 на опредељене матичне ћелије хематопоезе костне сржи миша

Александра Крстић, докторска дисертација. Биолошки факултет Универзитета у Београду. 2009. 

Модулаторни ефекат IL-17 на диференцијацију и функцију хуманих дендритичних ћелија моноцитног порекла in vitro

Славко Мојсиловић, магистарска теза. Медицински факултет Универзитета у Београду. 2007. 

Утицај интерлеукина 17 на процес хематопоезе и продукцију биолошки активних молекула in vivo код миша

Александра Крстић, магистарска теза. Биолошки факултет Универзитета у Београду. 2005.