Група за биомеханику, биомедицински инжењеринг и физику сложених система

 

Научноистраживачка група за биомедицински инжењеринг и биофизику  бави се проучавањем комплесних система применом савремених метода и техника обраде сигнала и применом метода савремене статистичке физике. Предмет истраживања су првенствено биoлошки системи (од анализе активности са појединачних нерава на животињском моделу до анализе мождане активности код људи), али и други комплесни системи и појаве (економија, клима, здавље...).

 

Посебна пажња посвећена је истраживањима у области неурофизике, где се у покушају објашњења феномена неуронског пражњења користе и теоријске методе - моделирање неуронских система, углавном на нивоу једног неурона, коришћењем математичких једначина, и нумерички приступ . Нумерички програм истраживања подразумева развој и коришћење савремених метода статистичке физике: модела временских серија и случајних процеса. Овакви различити приступи користе се за проучавање активности појединачних неурона, неуронских мрежа, срчане активности, неуролошких поремећаја покрета и економије. Још једна област истраживања посвећена је мезоскопским феноменима динамике мождане активности.

 

Научноистраживачка група за биомедицински инжењеринг и биофизику је интегративни фактор који служи за унапређење  доменског знања осталих научноистраживаких група Института за медицинска истраживања применом метода и техника развијених у  групи.

 

Научноистраживачка група за биомедицински инжењеринг и биофизику  врши континуирано усавршавање кадрова (учешћем на докторским студијама на Биолошком факултету  и Факултету спорта и физичког васпитања) и унапређење квалитета истраживања увођењем и усвајањем нових метода.

Сарадници - ГГрупа за биомеханику, биомедицински инжењеринг и физику сложених система

 

Др Слађан Милановић, НСАВ  (руководилац Групе)

 

Др Сузана Блесић, НСар      

 

Др Оливера Кнежевић, НСар  

Др Саша Радовановић, НСАВ