Организациона структура

 

Управни одбор

 

Председник

проф. др Љиљана Гојковић Букарица, Медицински Факултет, Универзитет у Београду


Заменик председника

др Марија Глибетић, научни саветник, Институт за медицинска истраживања, Београд

 

Чланови

проф. др Љиљана Тихачек Шојић, Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду

др Милица Пешић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Универзитет у Београду

проф. др Зорица Кнежевић Југовић, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

др Владан Чокић, научни саветник, Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду

др Саша Филиповић, научни саветник, Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду

 

 

 

Директор

др Диана Бугарски, научни саветник

 

 

Научно веће

 

Председник

Др Ђурђица Јововић, научни саветник

 

Заменик председника

Др Весна Вучић, научни саветник

 

Секретар

Др Славко Мојсиловић, виши научни сарадник

Чланови научног већа

 

Чланови

Др Диана Бугарски, научни саветник

Др Весна Вучић, научни саветник

Др Марија Глибетић, научни саветник

Др Весна Илић, научни саветник

Др Александра Јауковић, научни саветник

Др Ђурђица Јововић, научни саветник

Др Зоран Милорадовић, научни саветник

Др Саша Радовановић, научни саветник

Др Хуан Ф. Сантибанез, научни саветник

Др Снежана Томановић, научни саветник

Др Саша Филиповић, научни саветник

Др Владан Чокић, научни саветник

Др Ивана Дрвеница, виши научни сарадник

Др Ивана Клун, виши научни сарадник

Др Славко Мојсиловић, виши научни сарадник

Др Јована Бјекић, научни сарадник

Др Сузана Блесић, научни сарадник

Др Сања Вигњевић Петриновић, научни сарадник

Др Милица Зековић, научни сарадник

Др Ирена Крга, научни сарадник

Др Јелена Србљановић, научни сарадник

Др Ратко Сукара, научни сарадник

Др Тијана Штајнер, научни сарадник

Етички комитети

 

ИМИ Етички одбор

 

Др Владан Чокић, научни саветник, Институт за медицинска истраживања, Београд

Др Данијела Ристић-Медић, виши научни сарадник, Институт за медицинска истраживања, Београд

Др Саша Филиповић, научни саветник, Институт за медицинска истраживања, Београд

Др Сања Вигњевић Петриновић, научни сарадник, Институт за медицинска истраживања, Београд

Др Тијана Штајнер, научни сарадник, Институт за медицинска истраживања, Београд

Проф. др. Александар Трбовић, Медицински факултет, Универзитет у Београду

Проф. др. Војин Ракић, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд

 

 

ИМИ Етичка комисија за заштиту добробити огледних животиња

 

Др Невена Михајловић Станојевић, научни саветник, Институт за медицинска истраживања, Београд

Др Ивана Клун, виши научни сарадник, Институт за медицинска истраживања, Београд

Марина Николић, Институт за медицинска истраживања, Београд

Проф. др Душан Мишић, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

Др Ана Пауновић, Друштво за заштиту природе "Мустела", Природњачки музеј Београд

Правна служба

 

Петар Попадић, правник

Тамара Баришић, правник

 

 

 

Рачуноводство

 

Јелена Ристић, економиста, шеф рачуноводства

Ивана Пауновић, економиста

 

Техничка подршка и помоћно особље

 

Мирослав Ковач-администратор

Милица Нинковић-библиотекар

Снежана Марковић-лабораторијски техничар

Марија Стаменов-Ђаковић-лабораторијски техничар

Наташа Нешовић-лабораторијски техничар

Бојана Кљајић-помоћни радник

Марина Брајковић-помоћни радник

Сузана Аврамовић-помоћни радник

Биљана Додић-помоћни радник