О нама

 

Институт за медицинска истраживања је водећи национални научни институт у области биомедицине и члан је Универзитета у Београду.

 

Основала га је 1947. године Српска академија наука са мисијом да допринесе здрављу друштвене заједнице путем унапређења науке, посебно у области медицинских истраживања. Данас се у Институту обављају основна и примењена истраживања у области биомедицине, а основни циљ нашег деловања је примена и дисеминација знања у оквиру научноистраживачке делатности,  образовања и развијене међународне сарадње.

 

У Институту је данас запослен 91 сарадник, а готово 80 су истраживачи различитог образовног профила из области медицинских и природних наука, који су организовани у десет истраживачких група. Научноистраживачки рад сарадника Института за медицинска истраживања је усмерен ка стицању и ширењу знања у области биомедицине, истраживању механизама који леже у основи физиолошких и патолошких стања и процеса, а са циљем да се унапреди разумевање различитих обољења и да допринесе развоју нових дијагностичких метода и терапијских приступа.