/ Studijska poseta kompaniji Roche

Studijska poseta kompaniji Roche

Studijska poseta kompaniji Roche u Bazelu u Švajcarskoj organizovana je u okviru projekta Vlade Srbije “Kampus BIO 4 (Biomedicina, Bioinformatika, Biotehnologija i Biodiverzitet)” u periodu od 14. do 16. decembra 2022. godine u saradnji sa predstavništvom Roche Srbija doo. Kompanija Roche Srbija doo je jedan od partnera “Kampus BIO 4” i  sa Vladom Srbije je potpisala Sporazum o naučno-istraživačkoj saradnji u oblasti „precizne medicine” u oktobru ove godine.

Svrha posete bila je pružanje mogućnosti predstavnicima naučnih instituta i fakulteta koji će biti sastavni deo “Kampus BIO 4”, kao i inženjerima koji su angažovani na izgradnji kampusa, da nauče o najboljim praksama, razumevanju izazova, i rešenjima, znanju i iskustvu koje je kompanija Roche primenila tokom razvoja svog novog Pharma Early Research and Development Centra (pRED), a koji ce biti otvoren 2023. godine. 

Delegaciju koja je predstavljala Srbiju tokom ove posete činili su: ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dr Jelena Begović, predstavnici Roche Srbija doo, dr Ana Govedarica, dr Aleksandra Vidakovic-Lazic i dr Igor Petković, predstavnici naučnih instituta i fakulteta koji će biti sastavni deo  “Kampus BIO 4”  prof. dr Anđelija Malenov (Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu), dr Valentina Đordđevic (Institut za molekularnu genetiku i genetički inženjering Univerziteta u Beogradu), dr Dejan Opsenica (Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu), dr Goran Miljuš (Institut za primenu nuklearne energije-INEP Univerziteta u Beogradu), dr Ivana Drvenica (Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu), kao i tim inženjera koje je predvodio arhitekta dr Zoran Dmitrović.

Tokom trajanja posete, predstavnici delegacije su imali nekoliko sastanaka sa predstavnicima kompanije Roche. U sedištu kompanije Roche u Bazelu, gde se otvara novi Pharma Early Research and Development Centra (pRED), delegacija je upoznata sa inovacijama sprovedenim u gradnji i razvoju pRED, kao i konceptom kompanije Roche “Personalized Oncology concept”. Tokom ovih sastanaka  od strane srspke delegacije predstavljen je projekat “Kampus BIO 4” i ostvarena veoma aktivna diskusija o novim tehnologijama i potencijalnoj saradnji sa kompanijom Roche u okviru njihove “Oncology vision 2030” kampanje. Drugi deo posete srpske delegacije obavljen je u Roche Innovation Center u Cirihu (RICZ), gde je članovima delegacije predstavljen Cancer Immunotherapy research portfolio, kao i izvođenje translacionih studija na uzorcima pacijenata uz scRNAseq analize. Pored obilaska pojedininih istraživačkih laboratorija RICZ, delegaciji je takođe predstavljen Roche projekat o saradnji sa javnim zdravstevnim sektorima širom sveta u oblasti kliničke genomike. Pokazano je veliko uzajmno interesovanje za aktuelne projekte, te su sastanaci protekli u konstantnoj interakciji, razmeni iskustva i živoj diskusiji.