/ Одобрени пројекти Фонда за науку Републике Србије у оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС)

Одобрени пројекти Фонда за науку Републике Србије у оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС)

Фонд за науку Републике Србије расписао је крајем јуна 2019. године конкурс за финансирање пројеката у оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС), ради јачања професионалних капацитета младих истраживача у раној фази каријере и њиховог оспособљавања за руковођење пројектима и пројектним тимовима. За овај програм могли су да конкуришу научници из целе Србије који су докторирали у претходних 10 година.

Фонду за науку пристигло је укупно 585 предлога пројеката, а на коначној листи објављеној почетком марта 2020. године нашло се њих 59 којима је одобрено финансирање. Међу научно-истраживачким организацијама чији су пројекти прошли све фазе конкурса, налази се 28 факултета и 31 институт. Од 59 одобрених пројеката, у чак 3 пројекта су руководиоци и учесници пројеката истраживачи запослени на Институту за медицинска истраживања Универзитета у Београду и то:

HUMANE: Hydroxyurea-mediated activation of nitric oxide synthase in erythroid progenitors/ Активација азот-оксид синтазе након третмана хидроксиуреом у еритроидним прогениторима, из Групе за молекуларну онкологију (др Милица Тошић –руководилац и учесници: др Тијана Суботички, Сунчица Бјелица, Милош Диклић, др Оливера Митровић Ајтић и др Владан Чокић)

MEMORYST: From brain waves to memory boost: Memory enhancement by personalized frequency-modulated noninvasive brain stimulation/ Од можданих таласа до бољег памћења: побољшање памћења применом персонализоване фреквенцијски-модулиране неинвазивне стимулације мозга, из Групе за неуронауке (др Јована Бјекић -руководилац и учесници: Катарина Вулић, Дуња Пауновић, Урош Константиновић, и др Саша Филиповић)

HEMMAGINERO: Hemoglobin-based spectroscopy and nonlinear imaging of erythrocytes and their membranes as emerging diagnostic tool/ Спектроскопија и нелинеарно осликавање еритроцита и њихових мембрана засновани на хемоглобину као полазница за развој нове дијагностичке методе, из Групе за имунологију (учесници: др Ивана Дрвеница и Ана Станчић у сарадњи са истраживачима Института за физику др Александар Крмпот-руководилац, др Станко Николић, др Даница Павловић и Михајло Радмиловић).

 Добитници ПРОМИС пројеката на свечаном пријему у Народном позоришту у Београду 11. марта 2020. године