/ Kонкурс за именовање ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Kонкурс за именовање ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

На основу члана 62. став 9. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник Републике Србије“ број: 49/2019), члана 36. Статута Института за медицинска истраживања Универзитета у Београду, Института од националног значаја за Републику Србију и  Одлуке Управног одбора бр. О 439-3/22 од 31.10. 2022. године

 

УПРАВНИ ОДБОР

ИНСТИТУТА ЗА МЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИНСТИТУТА ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

 

Расписује конкурс за именовање

ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

за мандатни период од 4 године од 2023. године до 2027. године.

 

 

Услови за пријављивање на Конкурс:

 • научно звање научни саветник или наставно звање редовни професор,
 • да је кандидат компетентан за научну област компетентно за област науке за коју је Институт акредитован,
 • да кандидат има радно искуство у области науке којом се Институт бави,
 • да кандидат има постигнуте резултате у научноистраживачком раду за научну област којом се Институт бави,
 • да кандидат има радно искуство у руковођењу у области научноистраживачког рада (пројектом, групом, лабораторијом, одељењем, институтом),
 • да кандидат поседује способност у планирању и организовању научноистраживачког рада и укупне делатности Института.

 

Документација потребна за пријаву:

 • пријава за конкурс,
 • извод из матичне књиге држављана,
 • диплома (доказ о стручној спреми),
 • одлука о избору у научно звање научни саветник, односно наставно звање редовни професор,
 • стручна биографија са посебним освртом на организационо искуство,
 • програм и план рада Института за мандатни период.

 

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања конкурса.

 

Пријаве се достављају на адресу:

Институт за медицинска истраживања Универзитета у Београду

Институт од националног значаја за Републику Србију

са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора Института“

Др Суботића 4, п.преградак 102, 11129 Београд