Институт за медицинска истраживања

Добродошли

О нама

 

Институт за медицинска истраживања је водећи национални научни институт у области биомедицине и члан је Универзитета у Београду. Основала га је 1947. године Српска академија наука са мисијом да допринесе здрављу друштвене заједнице путем унапређења науке, посебно у области медицинских истраживања.

 

Данас се у Институту обављају основна и примењена истраживања у области биомедицине, а основни циљ нашег деловања је примена и дисеминација знања у оквиру научноистраживачке делатности,  образовања и развијене међународне сарадње.

 


Сазнајте више

50 година института за медицинска истраживања

 

МОНОГРАФИЈА

 

Oрганизациона структура

 

 

Управни одбор

 

Председник

проф. др Љиљана Гојковић Букарица, Медицински Факултет, Универзитет у Београду


Заменик председника

др Марија Глибетић, научни саветник, Институт за медицинска истраживања, Београд

 

Чланови

проф. др Љиљана Тихачек Шојић, Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду

др Милица Пешић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Универзитет у Београду

проф. др Зорица Кнежевић Југовић, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

др Владан Чокић, научни саветник, Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду

др Саша Филиповић, научни саветник, Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду

 

 

Сазнајте више

Директор

др Диана Бугарски, научни саветник

 

Научно веће

 

Председник

Др Ђурђица Јововић, научни саветник

 

Заменик председника

Др Весна Вучић, научни саветник

 

Секретар

Др Славко Мојсиловић, виши научни сарадник

Kонкурс за именовање ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

 • додато
 • 16.11.2022

На основу члана 62. став 9. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник Републике Србије“ број: 49/2019), члана 36. Статута Института за медицинска истраживања Универзитета у Београду, Института од националног значаја за Републику Србију и  Одлуке Управног одбора бр. О 439-3/22 од 31.10. 2022. године

 

УПРАВНИ ОДБОР

ИНСТИТУТА ЗА МЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИНСТИТУТА ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

 

Расписује конкурс за именовање

ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

за мандатни период од 4 године од 2023. године до 2027. године.

Сазнајте више

ИМИ на међународној конференцији Biotech Future Forum

 • додато
 • 2.11.2022
Seminar

ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА учестовао је на међународној конференцији „Будућност биотехнологије“ Biotech Future Forum који је одржан 20-21. октобра 2022. године у Плати Србија.

Сазнајте више

Међународна конференција "Electron Microscopy of Nanostructures - ELMINA2022"

 • додато
 • 24.3.2022

Srpska akademija nauka i umetnosti u saradnji sa Tehnološko-metalurškim fakultetom, Univerziteta u Beogradu, vas poziva na drugu međunarodnu konferenciju "Electron Microscopy of Nanostructures - ELMINA2022", koja će se održati od 22. 8. 2022. do 26. 8. 2022. u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. 

 

Сазнајте више

Конкурс за пријем у радни однос на одређено време од једне године на пословима референт за правне послове

 • додато
 • 24.2.2021

Назив радног места:

РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

 

Опис послова:

Пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема документацију током припреме аката, уговора и слично, прикупља податке за припрему одговарајућих докумената, извештаја и анализа, врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа, обавља управне послове у области имовинско-правних послова, обавља административне послове у вези са кретањем предмета, врши заказивање, отпрему и достављање документације и поште, води евиденцију опреме и других средстава и брине се о набавци, складиштењу и дистрибуцији потрошног канцеларијског материјала, води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама података Заводи и доставља акта; 

 

Сазнајте више

Шест института од националног значаја за Републику Србију потписало Споразум о научној и пословно-техничкој сарадњи

 • додато
 • 4.6.2020

Шест института од националног значаја за Републику Србију удружили су се и потписали Споразум о научној и пословно-техничкој сарадњи. Споразум су потписали: Институт за физику у Београду, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Институт за хемију, технологију и металургију, Институт за ратарство и повртарство, Институт за нуклеарне науке „Винча“ и Институт за медицинска истраживања.

 

Сазнајте више

Истраживачи ИМИ-ја раде на тестирању COVID-19 у Србији

 • додато
 • 27.4.2020

Истраживачи Института за медицинска истраживања-Института од националног значаја за Републику Србију, укључени су у рад новоосноване "Huo-yan националне лабораторије за молекуларну детекцију инфективних агенаса Београд" у Клиничком центру Србије, као и Националне референтне лабораторије у Батајници.

 

Сазнајте више

Одобрени пројекти Фонда за науку Републике Србије у оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС)

 • додато
 • 25.3.2020
Feature

На коначној ранг листи одобрених пројеката у оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС) Фонда за науку Републике Србије у чак 3 пројекта су руководиоци и учесници пројеката истраживачи запослени на Институту за медицинска истраживања Универзитета у Београду.

 

Сазнајте више

 

XIII ЕМОП у Београду од 25. до 29. августа 2020. године

 • додато
 • 10.10.2019
Feature

ЦИВ за зоонозе преношене храном и векторима објављује да је Друштво паразитолога Србије организатор, а руководилац ЦИВ-а Председник XIII Европског мултиколоквијума из паразитологије (ЕМОП), највећег европског конгреса у области паразитологије који сваке четири године окупља водеће научнике али и млађе истраживаче и студенте из целе Европе, као и неких ваневропских земаља.

Следеће године, од 25. до 29. августа, ЕМОП ће се одржати у Београду, што је изузетна прилика за значајно присуство учесника из Србије.

Сви подаци објављују се на сајту ЕМОП-а www.emop2020.org

 

Сазнајте више

ИНСTИTУT ЗA MEДИЦИНСКA ИСTРAЖИВAЊA СTEКAO JE СTATУС ИНСTИTУTA OД НAЦИOНAЛНOГ ЗНAЧAJA ЗA РEПУБЛИКУ СРБИJУ

 • додато
 • 13.9.2018

Влaдa Рeпубликe Србиje je нa сeдници oдржaнoj 28.8.2018. гoдинe дoнeлa Oдлуку o стицaњу стaтусa институтa oд нaциoнaлнoг знaчaja зa Институт зa мeдицинскa истрaживaњa.  Tимe je Институт и звaничнo признaт кao  врхунскa нaучнoистрaживaчкa устaнoвa oд пoсeбнoг нaциoнaлнoг знaчaja у oдлaсти биoмeдицинских нaукa, a истрaживaњa кoja сe спрoвoдe нa Институту oд приoритeтнoг знaчaja зa нaучни, oбрaзoвни, културни и укупни друштвeнo-eкoнoмски рaзвoj Рeпубликe Србиje. 

Сазнајте више