Модулаторни ефекат IL-17 на диференцијацију и функцију хуманих дендритичних ћелија моноцитног порекла in vitro

Славко Мојсиловић, магистарска теза. Медицински факултет Универзитета у Београду. 2007. 

Ефекти интерлеукина-17 на функционална својства хуманих мезенхимских матичних ћелија периодонцијума

Ивана Окић Ђорђевић, докторска дисертација. Биолошки факултет Универзитета у Београду. 2016. 

Изолација, карактеризација и функционална својства хуманих матичних ћелија масног ткива

Дренка Тривановић, докторска дисертација. Биолошки факултет Универзитета у Београду. 2015.

Ефекти и механизми деловања интерлеукина-17 на функције мезенхимских и ендотелских ћелија

Јелена Коцић, докторска дисертација. Биолошки факултет Универзитета у Београду. 2012. 

Молекуларни механизми деловања интерлеукина-17 на опредељене матичне ћелије хематопоезе костне сржи миша

Александра Крстић, докторска дисертација. Биолошки факултет Универзитета у Београду. 2009. 

Утицај интерлеукина 17 на процес хематопоезе и продукцију биолошки активних молекула in vivo код миша

Александра Крстић, магистарска теза. Биолошки факултет Универзитета у Београду. 2005. 

Утицај интерлеукина-17 на мезенхимске матичне ћелије костне сржи миша у in vitro условима

 Славко Мојсиловић, докторска дисертација. Медицински факултет Универзитета у Београду. 2014.