Милан Б. Јелић (2013) - докторска дисертација

Утицај неинвазивне неуромодулације моторног кортекса на моторно учење. Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду.