/ Соња Обреновић (2010) - докторска дисертација

Соња Обреновић (2010) - докторска дисертација

Имунодијагностички тестови у откривању инфекција паса изазваних са Borrelia burgdorferi sensu lato и процена епизоотиолошке ситуације, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду