/ Соња Мосиловић (2016) - докторска дисертација

Соња Мосиловић (2016) - докторска дисертација

Утицај про- и антиинфламацијских фактора на протдукцију прптеаза ванћелијског матрикса уPА и ММР9 мишјих макрофага. Биолошки факултет, Универзитет у Београду