/ Милан Б. Јелић (2013) - докторска дисертација

Милан Б. Јелић (2013) - докторска дисертација

Утицај неинвазивне неуромодулације моторног кортекса на моторно учење. Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду.

/uploads/ck_editor/files/Jeli%C4%87_Milan%20PhD.pdf