/ Јована Бјекић (2016) - докторска дисертација

Јована Бјекић (2016) - докторска дисертација

Стилистичке и садржинске карактеристике вербалне продукције као индикатори базичне структуре личности, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

/uploads/ck_editor/files/Jovana%20Bjeki%C4%87%20PhD.pdf