/ Uticaj neinvazivne neuromodulacije motornog korteksa na motorno učenje

Uticaj neinvazivne neuromodulacije motornog korteksa na motorno učenje

Jelić MB (2013) Uticaj neinvazivne neuromodulacije motornog korteksa na motorno učenje. Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања.