/ Uticaj hronične promene vrednosti hematokrita na krvni pritisak i glomerulsku filtraciju kod pacova sa urođenom hipertenzijom

Uticaj hronične promene vrednosti hematokrita na krvni pritisak i glomerulsku filtraciju kod pacova sa urođenom hipertenzijom

Milanović S, Jovović Đ, Mihailović-Stanojević N, Grujić-Milanović J, Ivanov M, Karanović D, Miloradović Z (2012b) Uticaj hronične promene vrednosti hematokrita na krvni pritisak i glomerulsku filtraciju kod pacova sa urođenom hipertenzijom. Acta veterinaria 62:27-37.