/ Крпељи (Acari: Ixodidae, Argasidae) Србије

Крпељи (Acari: Ixodidae, Argasidae) Србије

Милутиновић М, Радуловић Ж, Томановић С, Петровић З. (2012) Крпељи (Acari: Ixodidae, Argasidae) Србије. Српска академија наука и уметности, Београд.