Konstrukcija i empirijska provera testa homofobije

Živanović M, Đokić T, Lazarević LB, Orlić A, Bjekić J (2014) Konstrukcija i empirijska provera testa homofobije. Primenjena psihologija 7:581-598.