Институт за медицинска истраживања

Добродошли

Пројекти

Заменик за крв (сарадња са привредом)

Пословно-техничка сарадња ИМИ са Хемофарм Концерном 1996-2000

 

Investigation of antihypertensive influence of heparin (Међународни пројекат)

Project Leader: Dusan Kentera, MD PhD

International project: USA-Yug Joint Board Scientific Cooperation, 1986-1989.

 

Карактеризација састава екстракта изолованих из биљака фамилије Ламиацеае и испитивање њиховог антиоксидативног, антилипемичког и антихипертензивног деловања in vivo  ​​(Билатерални пројекat)

Руководилац пројекта:  Невена Михаиловић-Станојевић

Пројекат бр 69-00-49/2010-02 у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Хрватске и Републике Србије, 2011-2012.

Улога азотног моноксида, слободних радикала и ангиотензина II у структури и функцији крвних судова у моделу експерименталне хипертензије ​ (Билатерални пројекat)

Руководилац пројекта:  Зоран Милорадовић
Пројекат бр СК-СРБ-0026-29 у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Словачке и Републике Србије, 2010-2011.

Физиологија плућног крвотока​ (Национални пројекat)

 Руководилац пројекта:  Душан Кентера, научни саветник 

Основна истраживања: 1970