Институт за медицинска истраживања

Добродошли

Пројекти

Регулаторни пептиди, цитокини и фактори раста неуроендокриноимунолошке осовине у онтогенези, онкогенези и инфламацији дигестивног тракта

2001-2005: “Регулаторни пептиди, цитокини и фактори раста неуроендокриноимунолошке осовине у онтогенези, онкогенези и инфламацији дигестивног тракта“ (бр. 1752,руководилац др Вера Тодоровић, научни саветник)

Матичне ћелије зубне пулпе-молекулске и функционалне карактеристике и значај у регенерацији ткива зуба

2008-2010: „Матичне ћелије зубне пулпе-молекулске и функционалне карактеристике и значај у регенерацији ткива зуба” (бр. 156017) (руководилац др Нада Милошевић Јовчић, научни саветник )

Дифузни неуроендокрини систем и неуроендокрино-имунолошка осовина: морфофункционалне карактеристике у онтогенези, онкогенези и стресу и при апликацији различитих фармака. 1996-2000.

1996-2000: “Дифузни неуроендокрини систем и неуроендокрино-имунолошка осовина: морфофункционалне карактеристике у онтогенези, онкогенези и стресу и при апликацији различитих фармака”( бр. 13М13, руководилац др Вера Тодоровић, научни саветник)

Локална неуроендокрино-имунолошка осовина код инфламације гастроинтестиналног тракта (ГИТ)

2006-2010: Локална неуроендокрино-имунолошка осовина код инфламације гастроинтестиналног тракта (ГИТ) – молекуларнопатолошка, биохемијска и имунохистохемијска истраживања бр. 145064 руководилац (др Вера Тодоровић, научни саветник)

Испитивање патогенезе хематолошких малигнитета

2011-2017: „Испитивање патогенезе хематолошких малигнитета” (бр. 175053) (руководилац др Владан Чокић, научни саветник)

Структурна, ултраструктурна, имунохистохемијска и МРИ испитивања паренхима и васкуларизације мозга, хипофизе и надбубрега

2006-2010: “Структурна, ултраструктурна, имунохистохемијска и МРИ испитивања паренхима и васкуларизације мозга, хипофизе и надбубрега“ (145087 руководилац проф. др Слободан Маринковић)

Структурна, ултраструктурна и имуноцитохемијска испитивања паренхима и васкуларизације мозга, хипофизе и надбубрега

2001-2005: “Структурна, ултраструктурна и имуноцитохемијска испитивања паренхима и васкуларизације мозга, хипофизе и надбубрега“ (бр. 1697 руководилац проф. др Слободан Маринковић)

Health Improvement in Serbia through Reinforcement of Biomedical Science and Technology. 2006-2009: (Међународни пројекат)

2006-2009: Health Improvement in Serbia through Reinforcement of Biomedical Science and Technology” (Jačanje biomedicinske nauke i tehnologije u službi poboljšanja zdravlja u Srbiji), FP6 HISERBS No 0267357, (Sixth Framework Programme – FP6, Priority 1: Life Science, Genomic and Biotechnology for Health, Specific Support Action, Area: Network of Exellence

Determination of the mutational and clonal architecture and its application in angiogenesis and thrombosis of MPN patients. 2014-2016: (Међународни пројекат)

2014-2016: Determination of the mutational and clonal architecture and its application in angiogenesis and thrombosis of MPN patients” SCOPES (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland) (координатор др Владан Чокић)