Институт за медицинска истраживања

Добродошли

Пројекти

Hemoglobin from renewable source as a starting material for a heme iron product for prevention and therapy of anemia in domestic animals: Optimization of process of isolation and purification of hemoglobin (2012-2013) (Међународни пројекат)

Пројекат билатералне сарадње између Републике Србије и Републике Словеније, руководилац српског пројектног тима др Весна Илић.

 

E 4486: Research and development of blood derived hemoglobin for animal usage - HEMIRON (2008-2011)(Међународни пројекат)

Руководилац др Бранко Бугарски. Пројекат реализован у оквиру EUREKA програма.

 

Утицај анаеробног вежбања на функционалне карактеристике ћелија периферне крви (2011-2012)(Национални пројекат)

Координатори пројекта др Весна Илић, Институт за медицинска истраживањ), др Ирина Масловарић, Савез Србије за дизање тегова и Клуб дизача тегова „Црвена Звезда“и др Сања Мазић, Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије и Медицински факултет Универзитет у Београду. Пројекат је финансирало Министарство омладине и спорта Републике Србије.

Матичне ћелије зубне пулпе – молекулске и функционалне особине и примена у регенерацији зубног ткива (Национални пројекат)

Руководилац др Надежда Милошевић-Јовчић. Пројекат je финасирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

Интеракција имобилисаних ћелија и биолошки активних молекула у биореакторским системима – 142075Б (Национални пројекат)

Руководилац др Бранко Бугарски. Пројекат je финасирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Ћелијски и молекуларни механизми регулације хематопоезе – 145048Б (2006-2010) (Национални пројекат)

Руководилац др Павле Миленковић. Пројекат je финасирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Determination of the mutational landscape and clonal architecture and its application in angiogenesis and thrombosis of MPN patients (2014-2017) (Међунарнодни пројекат)

Пројекат реализован у оквиру програма SCOPES (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland), координатор из Србије др Владан Чокић. 

Enhancement of the stability and bioavailability of phytochemicals by using different delivery systems and mathematical modeling of an in vitro gastrointestinal simulatio (2016-2017) (Међунарнодни пројекат)

Пројекат билатералне сарадње између Републике Србије и Републике Хрватске, руководилац српског пројектног тима др Ивана Дрвеница. 

 

Регенеративни и модулаторни капацитет адултних матичних ћелија - OИ175062 (2011-данас) (Национални пројекат)

Руководилац др Диана Бугарски. Пројекат финасира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.