Институт за медицинска истраживања

Добродошли

Пројекти

Истраживање фауне иксодидних крпеља Србије (Национални пројекат)

Руководилац пројекта: Проф. Др Златибор Петровић, Академик

Сарадник из ИМИ: Марија Милутиновић

Српска академија наука и уметности, 1986-1990

Одређивање присуства крпеља (Acari: Ixodidae) и њихове инфестације протозоама (Национални пројекат)

Руководилац пројекта: ИМИ, Др Зоран Мишчевић, Др Марија Милутиновић

Министарство науке, технологије и развоја, 1994-1998

Истраживање хематофагних артропода и њихове улоге у трансмисији паразитских и вирусних обољења (Национални пројекат)

Руководилац пројекта: ИМИ, Др Зоран Мишчевић (1996-1999), Др Марија Милутиновић (2000)

Министарство науке и технолошког развоја, 1996-2000

Крпељи као резервоари и вектори узрочника инфективних болести (Национални пројекат)

Руководилац пројекта: ИМИ, Др Марија Милутиновић

Министарство науке, технологије и развоја, 2002-2005

EURNEGVEC - European Network for Neglected Vectors and Vector-Borne Infections (COST Акција)

Сарадник из ИМИ: Др Снежана Томановић, члан радних група 4 и 5 (WG4 и WG5)

Број пројекта: COST Action TD1303, 2013-2017,

Епидемиолошки модели ризика за векторски преносиве заразне болести (Билатерални пројекат)

Студија случаја болести преносивих комарцима и крпељима у различитим условима станишта, окружења и климатских услова.Билатерална научна сарадња: Научна сарадња између Републике Србије и Италије, 2013-2015

Руководилац пројекта из Србије: Др Душко Ћировић, Билошки факултет, Универзитет у Београду

Сарадник из ИМИ: Др Снежана Томановић, Сања Ћакић докторант, Ратко Сукара докторант, Дарко Михаљица докторант

Руководилац пројекта из Италије: Др Паоло Тицијани, Унивезитет у Торину

SERBPARZOON – Reinforcement of the Serbian Centre for Parasitic Zoonoses (Међународни пројекат)

SERBPARZOON – Reinforcement of the Serbian Centre for Parasitic Zoonoses

Руководилац пројекта/Главни истраживач: ИМИ, Др Олгица Ђурковић Ђаковић

Број пројекта: FP6-2005-INCO-WBC/SSA-3 (2007-2009)

Дистрибуција Borrelia burgdorferi sensu lato врсте, узрочника лајмске борелиозе у Словенији и Србији (Билатерални пројекат)

Билатерална научна сарадња: Научна сарадња између Републике Србије и Словеније, 2010-2011

Руководилац пројекта из Србије: ИМИ, Др Снежана Томановић

Руководилац пројекта из Словеније: Медицински факултет, Универзитет у Љубљани, ИМИ, Др Ева Ружић Сабљић