Институт за медицинска истраживања

Добродошли

Пројекти

Деловање дихидроергозина на кардиоваскуларни систем паса​ (Национални пројекat)

Руководилац пројекта: Душан Кентера, научни саветник 

Основна истраживања: 1980

 

Механизми неких хомеостатских реакција крвотока​ (Национални пројекat)

Руководилац пројекта:  Душан Кентера, научни саветник 

Основна истраживања: 1976-1980

 

Xемодинамика плућног крвотока​ (Национални пројекat)

Руководилац пројекта: Душан Кентера, научни саветник 

Основна истраживања: 971-1975

Физиологија плућног крвотока​ (Национални пројекat)

 Руководилац пројекта:  Душан Кентера, научни саветник 

Основна истраживања: 1970

Улога азотног моноксида, слободних радикала и ангиотензина II у структури и функцији крвних судова у моделу експерименталне хипертензије ​ (Билатерални пројекat)

Руководилац пројекта:  Зоран Милорадовић
Пројекат бр СК-СРБ-0026-29 у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Словачке и Републике Србије, 2010-2011.