Институт за медицинска истраживања

Добродошли

Пројекти

CATs, Collaboration of Aphasia Trialists (COST Actions)

The collaboration’s aim is to foster collaboration in aphasia treatment research across Europe. It will have as one of the end products a tool (a battery of tests) for aphasia assessment adapted and validated for use across Europe in various languages and cultures.

Action Lead: Glasgow Caledonian University NMAHP Research Unit, Glasgow, United Kingdom, Professor Marian Brady, PhD.

Participants from IMR:

  • Saša Filipović, MD PhD, Executive Committee memeber, Managing Committee member for Serbia.
  • Јаsminа Vuksanović, PhD, Managing Committee member for Serbia
  • Jovana Bjekić, MSci, Working Group member.

Project No.: EU – ISCH COST Action IS1208, 2013-2017, (http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/Actions/IS1208 ; http://www.aphasiatrials.org/ ).

PAIC, Pain Assessment in Patients with Impaired Cognition, especially Dementia (COST Actions)

The collaboration will have as an end product a clinical bedside tool for pain assessment in patients with dementia and cognitive impairments (PAIC). The PAIC tool is aimed to be adapted and validated for use across Europe in order to facilitate common research and to be used in clinical/health care settings.

Action Lead: University of Bamberg, Physiological Psychology, Bamberg, Germany, Professor Stefan Lautenbacher, PhD.

Participant from IMR: Saša Filipović, MD PhD, Managing Committee member for Serbia.

Project No.: EU – ISCH COST Action TD1005, 2011-2015, (http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/Actions/TD1005 ; http://www.cost-td1005.net/ ).

Експериментални модели у истраживању патофизиолошких механизама кардиоваскуларних и бубрежних обољења ​ (Национални пројекat)

Руководилац пројекта: Ђурђица Јововић, научни саветник 

Основна истраживања: Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, M 1756, 2002-2005.

Испитивање антихипертензивног и ренопротективног потенцијала супстанци природног и синтетског порекла у експерименталним моделима кардиоваскуларних и бубрежних обољења (Национални пројекat)

Руководилац пројекта: Ђурђица Јововић, научни саветник 

Основна истраживања: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ON 175096, 2011-2017.

 

Испитивање улоге активних компоненти Thymus serpyllum L. и Urtica dioica L. са подручја Србије у експерименталним моделима кардиоваскуларних обољења (Национални пројекat)

Испитивање улоге активних компоненти Thymus serpyllum L. и Urtica dioica L. са подручја Србије у експерименталним моделима кардиоваскуларних обољења, у оквиру пројекта ИИИ 46010 „Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената хране у циљу повећања конкурентности, квалитета и безбедности“

Улога биолошки активних молекула у моделима кардиоваскуларних и бубрежних обољења (Национални пројекat)

Руководилац пројекта: Ђурђица Јововић, научни саветник 

Основна истраживања: Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, O 145054, 2006-2010.

 

Non-invasive modulation of cortical excitability and plasticity – Non-invasive neuromodulation of the CNS in the study of physiological mechanisms, diagnosis and treatment. (National project)

Project Leader: Saša Filipović, MD PhD – IMR

Ministry for Education, Science, and Technological Development of Republic of Serbia – Project Grant ON175012, 2011-2017

Хипертензивни и антихипертензивни механизми у плућној системској циркулацији (Национални пројекat)

Руководилац пројекта: Динко Сушић, научни саветник 

Основна истраживања: Министарство науке Републике Србије 1991-1995

 

Испитивање ендогених фактора који учествују у регулацији крвног притиска и функција бубрега (Национални пројекat)

Испитивање ендогених фактора који учествују у регулацији крвног притиска и функција бубрега у оквиру пројекта „Клиничке и експерименталне студије хипертензије и регулаторних механизама“

Хомеостаза системског и плућног крвотока ​ (Национални пројекat)

Руководилац пројекта: Душан Кентера, научни саветник 

Основна истраживања: 1986-1990