Институт за медицинска истраживања

Добродошли

Пројекти

Епидемиолошки модели ризика за векторски преносиве заразне болести (Билатерални пројекат)

Студија случаја болести преносивих комарцима и крпељима у различитим условима станишта, окружења и климатских услова.Билатерална научна сарадња: Научна сарадња између Републике Србије и Италије, 2013-2015

Руководилац пројекта из Србије: Др Душко Ћировић, Билошки факултет, Универзитет у Београду

Сарадник из ИМИ: Др Снежана Томановић, Сања Ћакић докторант, Ратко Сукара докторант, Дарко Михаљица докторант

Руководилац пројекта из Италије: Др Паоло Тицијани, Унивезитет у Торину

EURNEGVEC - European Network for Neglected Vectors and Vector-Borne Infections (COST Акција)

Сарадник из ИМИ: Др Снежана Томановић, члан радних група 4 и 5 (WG4 и WG5)

Број пројекта: COST Action TD1303, 2013-2017,

Крпељи као резервоари и вектори узрочника инфективних болести (Национални пројекат)

Руководилац пројекта: ИМИ, Др Марија Милутиновић

Министарство науке, технологије и развоја, 2002-2005

Истраживање хематофагних артропода и њихове улоге у трансмисији паразитских и вирусних обољења (Национални пројекат)

Руководилац пројекта: ИМИ, Др Зоран Мишчевић (1996-1999), Др Марија Милутиновић (2000)

Министарство науке и технолошког развоја, 1996-2000

Одређивање присуства крпеља (Acari: Ixodidae) и њихове инфестације протозоама (Национални пројекат)

Руководилац пројекта: ИМИ, Др Зоран Мишчевић, Др Марија Милутиновић

Министарство науке, технологије и развоја, 1994-1998

Истраживање фауне иксодидних крпеља Србије (Национални пројекат)

Руководилац пројекта: Проф. Др Златибор Петровић, Академик

Сарадник из ИМИ: Марија Милутиновић

Српска академија наука и уметности, 1986-1990

Ензоотски трансмисиони циклуси патогених микроорганизама које преносе крпељи (Национални пројекат)

Руководилац пројекта: Др Снежана Томановић

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Република Србија, ОИ173006, 2011-

Evaluation of the effectiveness of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) over premotor cortical targets for the treatment of dystonia (Bilateral project)

Bilateral Scientific Collaboration: Scientific cooperation between Republic of Serbia and Republic of France – Programme “Pavle Savić” 2010-2011

Project Leader from Serbia: Saša Filipović, MD PhD, IMR

Project Leader from France: Prof. Jean-Pascal Lefaucheur, MD PhD, EA 4391 (Excitabilité Nerveuse et Thérapeutique), Université Paris 12