Институт за медицинска истраживања

Добродошли

Пројекти

Razvoj tehnologije proizvodnje emulzije masti za parenteralnu primenu i lipozoma za topikalnu primenu na poliindustrijskom postrojenju (Национални пројекат)

Руководилац: др сц. Невенка Стојановић, н. сав.

Сарадња са индустријом, Hemofarm Concern, Вршац, 1998-2000.

Интеракције биолошки активних молекула и имобилисаних култура ћелија и ткива (Национални пројекат)

Носилац: Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду

Руководилац: проф. Бранко Бугарски, ТМФ

Учесници из ИМИ: Невенка Стојановић, Гордана Јовчић, Диана Бугарски, Маријана Петаков, Весна Илић

Основна истраживања, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, М 1776, 2002-2005.

Регулација хематопоезе и биолошки активни молекули (Национални пројекат)

Руководилац: проф. Павле Миленковић

Основна истраживања, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије, М 1742, 2002-2005.

Интеракција имобилисаних ћелија, ткива и биолошки активних молекула у биореакторским системима (Национални пројекат)

Носилац: Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду

Руководилац: проф. Бранко Бугарски, ТМФ

Учесници из ИМИ: Невенка Стојановић, Гордана Јовчић, Диана Бугарски, Маријана Петаков, Весна Илић

Основна истраживања, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, О 142075, 2006-2010.

Ћелијски и молекуларни механизми регулације хематопоезе (Национални пројекат)

Руководилац: проф. Павле Миленковић, н. сав.

Основна истраживања, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, О 145048, 2006-2010.

Примена плазма игле у медицинским и биолошким истраживањима и брза и поуздана детекција волатилних супстанци хуманог и биљног порекла (Национални пројекат)

Носилац: Институт за физику Универзитета у Београду

Руководилац: др сц. Невена Пуач, в. н. с.

Учесници из ИМИ: Павле Миленковић, Диана Бугарски, Славко Мојсиловић

Технолошки развој, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, ТР 23016, 2008-2010.

Примене нискотемпературних плазми у биомедицини, заштити човекове околине и нанотехнологијама (Национални пројекат)

Носилац: Институт за физику

Руководилац: др сц. Невена Пуач, в. н. с.

Учесник из ИМИ: Славко Мојсиловић

Интегративна и интердисциплинарна истраживања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ИИИ 41011, 2011-2017.

Регенеративни и модулаторни потенцијал адултних матичних ћелија (Национални пројекат)

Руководилац: др сц. Диана Бугарски, н. сав.

Основна истраживања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ОИ 175062, 2011-2017.

Hemoglobin from renewable source as a starting material for a heme iron product for prevention and therapy of anemia in domestic animals: Optimization of process of isolation and purification of hemoglobin (2012-2013) (Међународни пројекат)

Пројекат билатералне сарадње између Републике Србије и Републике Словеније, руководилац српског пројектног тима др Весна Илић.

 

E 4486: Research and development of blood derived hemoglobin for animal usage - HEMIRON (2008-2011)(Међународни пројекат)

Руководилац др Бранко Бугарски. Пројекат реализован у оквиру EUREKA програма.