Институт за медицинска истраживања

Добродошли

Пројекти

Determination of the mutational and clonal architecture and its application in angiogenesis and thrombosis of MPN patients. 2014-2016: (Међународни пројекат)

2014-2016: Determination of the mutational and clonal architecture and its application in angiogenesis and thrombosis of MPN patients” SCOPES (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland) (координатор др Владан Чокић)

Health Improvement in Serbia through Reinforcement of Biomedical Science and Technology. 2006-2009: (Међународни пројекат)

2006-2009: Health Improvement in Serbia through Reinforcement of Biomedical Science and Technology” (Jačanje biomedicinske nauke i tehnologije u službi poboljšanja zdravlja u Srbiji), FP6 HISERBS No 0267357, (Sixth Framework Programme – FP6, Priority 1: Life Science, Genomic and Biotechnology for Health, Specific Support Action, Area: Network of Exellence

Структурна, ултраструктурна и имуноцитохемијска испитивања паренхима и васкуларизације мозга, хипофизе и надбубрега

2001-2005: “Структурна, ултраструктурна и имуноцитохемијска испитивања паренхима и васкуларизације мозга, хипофизе и надбубрега“ (бр. 1697 руководилац проф. др Слободан Маринковић)

Структурна, ултраструктурна, имунохистохемијска и МРИ испитивања паренхима и васкуларизације мозга, хипофизе и надбубрега

2006-2010: “Структурна, ултраструктурна, имунохистохемијска и МРИ испитивања паренхима и васкуларизације мозга, хипофизе и надбубрега“ (145087 руководилац проф. др Слободан Маринковић)

Испитивање патогенезе хематолошких малигнитета

2011-2017: „Испитивање патогенезе хематолошких малигнитета” (бр. 175053) (руководилац др Владан Чокић, научни саветник)

Матичне ћелије зубне пулпе-молекулске и функционалне карактеристике и значај у регенерацији ткива зуба

2008-2010: „Матичне ћелије зубне пулпе-молекулске и функционалне карактеристике и значај у регенерацији ткива зуба” (бр. 156017) (руководилац др Нада Милошевић Јовчић, научни саветник )

Локална неуроендокрино-имунолошка осовина код инфламације гастроинтестиналног тракта (ГИТ)

2006-2010: Локална неуроендокрино-имунолошка осовина код инфламације гастроинтестиналног тракта (ГИТ) – молекуларнопатолошка, биохемијска и имунохистохемијска истраживања бр. 145064 руководилац (др Вера Тодоровић, научни саветник)

Регулаторни пептиди, цитокини и фактори раста неуроендокриноимунолошке осовине у онтогенези, онкогенези и инфламацији дигестивног тракта

2001-2005: “Регулаторни пептиди, цитокини и фактори раста неуроендокриноимунолошке осовине у онтогенези, онкогенези и инфламацији дигестивног тракта“ (бр. 1752,руководилац др Вера Тодоровић, научни саветник)

Дифузни неуроендокрини систем и неуроендокрино-имунолошка осовина: морфофункционалне карактеристике у онтогенези, онкогенези и стресу и при апликацији различитих фармака. 1996-2000.

1996-2000: “Дифузни неуроендокрини систем и неуроендокрино-имунолошка осовина: морфофункционалне карактеристике у онтогенези, онкогенези и стресу и при апликацији различитих фармака”( бр. 13М13, руководилац др Вера Тодоровић, научни саветник)

Propagation of hemopoietic stem cells in hypoxic conditions: the role of IL-17 and its specific receptor. 2003-2006: (Међународни пројекат)

Руководилац: проф. Павле Миленковић

Билатерална научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Француске (програм Павле Савић), 2003-2006.