Институт за медицинска истраживања

Добродошли

/ Xемодинамика плућног крвотока​ (Национални пројекat)

Xемодинамика плућног крвотока​ (Национални пројекat)

 Руководилац пројекта: Душан Кентера, научни саветник 

Основна истраживања: 971-1975