Институт за медицинска истраживања

Добродошли

/ Улога ендокриних чинилаца из сржи бубрега у регулацији артериског притиска ​ (Национални пројекat)

Улога ендокриних чинилаца из сржи бубрега у регулацији артериског притиска ​ (Национални пројекat)

Руководилац пројекта: Динко Сушић, научни саветник 

Основна истраживања: 1984 -1985