Институт за медицинска истраживања

Добродошли

/ Улога биолошки активних молекула у моделима кардиоваскуларних и бубрежних обољења (Национални пројекat)

Улога биолошки активних молекула у моделима кардиоваскуларних и бубрежних обољења (Национални пројекat)

Руководилац пројекта: Ђурђица Јововић, научни саветник 

Основна истраживања: Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, O 145054, 2006-2010.