Институт за медицинска истраживања

Добродошли

/ Структурна, ултраструктурна, имунохистохемијска и МРИ испитивања паренхима и васкуларизације мозга, хипофизе и надбубрега

Структурна, ултраструктурна, имунохистохемијска и МРИ испитивања паренхима и васкуларизације мозга, хипофизе и надбубрега

2006-2010: “Структурна, ултраструктурна, имунохистохемијска и МРИ испитивања паренхима и васкуларизације мозга, хипофизе и надбубрега“ (145087 руководилац проф. др Слободан Маринковић)