Институт за медицинска истраживања

Добродошли

/ Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената хране у циљу повећања њене конкурентности, квалитета и безбедности“ (ИИИ 46010) (2011-2019) (Национални пројекат)

Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената хране у циљу повећања њене конкурентности, квалитета и безбедности“ (ИИИ 46010) (2011-2019) (Национални пројекат)

Регенеративни и модулаторни капацитет адултних матичних ћелија - OИ175062 (2011-данас), руководилац др Диана Бугарски. Пројекат финасира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената хране у циљу повећања конкурентности, квалитета и безбедности - III46010 (2011-данас), руководилац др Бранко Бугарски (до 2016) и др Зорица Кнежевић-Југовић (од 2016-данас). Пројекат финасира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Испитивање патогенезе хематолошких малигнитета - ОИ 175053 (2011-данас), руководилац др Владан Чокић. Пројекат финасира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Ензоотски трансмисиони циклуси патогених микроорганизама које преносе крпељи - ОИ173006 (2011-данас), руководилац др Снежана Томановић. Пројекат финасира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.