Институт за медицинска истраживања

Добродошли

/ Research and development of blood derived Hemoglobin for animal usage – HEMIRON (Међународни пројекат)

Research and development of blood derived Hemoglobin for animal usage – HEMIRON (Међународни пројекат)

Носилац: Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду

Руководилац: проф. др сц. Бранко Бугарски, ТМФ

Учесници из ИМИ: Диана Бугарски и Весна Илић

Програм ЕУРЕКА, 4486, 2008-2011.