Институт за медицинска истраживања

Добродошли

/ Реализација сета експерименталних студија примене уређаја Витафон-Т на пацовима соја Wistar и пацовима са урођеном хипертензијом (сарадња са привредом)

Реализација сета експерименталних студија примене уређаја Витафон-Т на пацовима соја Wistar и пацовима са урођеном хипертензијом (сарадња са привредом)

Пословно-техничка сарадња са Друштвом за производњу, промет и услуге ФИП КОМЕРЦ Д.О.О. Београд, 2012.