Институт за медицинска истраживања

Добродошли

/ Примене нискотемпературних плазми у биомедицини, заштити човекове околине и нанотехнологијама (Национални пројекат)

Примене нискотемпературних плазми у биомедицини, заштити човекове околине и нанотехнологијама (Национални пројекат)

Носилац: Институт за физику

Руководилац: др сц. Невена Пуач, в. н. с.

Учесник из ИМИ: Славко Мојсиловић

Интегративна и интердисциплинарна истраживања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ИИИ 41011, 2011-2017.