Институт за медицинска истраживања

Добродошли

/ Локална неуроендокрино-имунолошка осовина код инфламације гастроинтестиналног тракта (ГИТ)

Локална неуроендокрино-имунолошка осовина код инфламације гастроинтестиналног тракта (ГИТ)

2006-2010: Локална неуроендокрино-имунолошка осовина код инфламације гастроинтестиналног тракта (ГИТ) – молекуларнопатолошка, биохемијска и имунохистохемијска истраживања бр. 145064 руководилац (др Вера Тодоровић, научни саветник)