Институт за медицинска истраживања

Добродошли

/ Истраживање хематофагних артропода и њихове улоге у трансмисији паразитских и вирусних обољења (Национални пројекат)

Истраживање хематофагних артропода и њихове улоге у трансмисији паразитских и вирусних обољења (Национални пројекат)

Руководилац пројекта: ИМИ, Др Зоран Мишчевић (1996-1999), Др Марија Милутиновић (2000)

Министарство науке и технолошког развоја, 1996-2000