Институт за медицинска истраживања

Добродошли

/ Испитивање улоге активних компоненти Thymus serpyllum L. и Urtica dioica L. са подручја Србије у експерименталним моделима кардиоваскуларних обољења (Национални пројекat)

Испитивање улоге активних компоненти Thymus serpyllum L. и Urtica dioica L. са подручја Србије у експерименталним моделима кардиоваскуларних обољења (Национални пројекat)

Испитивање улоге активних компоненти Thymus serpyllum L. и Urtica dioica L. са подручја Србије у експерименталним моделима кардиоваскуларних обољења, у оквиру пројекта ИИИ 46010 „Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената хране у циљу повећања конкурентности, квалитета и безбедности“

Руководилац пројекта: Проф. др Бранко Бугарски и Проф. др Зорица Кнежевић Југовић, Универзитет у Београду, Технолошко металуршки факултет

Руководилац подпројекта из ИМИ: Невена Михаиловић-Станојевић, научни саветник 

Интегрална и интердисциплинарна истраживања: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ИИИ 46010, 2011-2017.