Институт за медицинска истраживања

Добродошли

/ Испитивање антихипертензивног и ренопротективног потенцијала супстанци природног и синтетског порекла у експерименталним моделима кардиоваскуларних и бубрежних обољења (Национални пројекat)

Испитивање антихипертензивног и ренопротективног потенцијала супстанци природног и синтетског порекла у експерименталним моделима кардиоваскуларних и бубрежних обољења (Национални пројекat)

Руководилац пројекта: Ђурђица Јововић, научни саветник 

Основна истраживања: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ON 175096, 2011-2017.