Институт за медицинска истраживања

Добродошли

/ Испитивање ендогених фактора који учествују у регулацији крвног притиска и функција бубрега (Национални пројекat)

Испитивање ендогених фактора који учествују у регулацији крвног притиска и функција бубрега (Национални пројекat)

Испитивање ендогених фактора који учествују у регулацији крвног притиска и функција бубрега у оквиру пројекта „Клиничке и експерименталне студије хипертензије и регулаторних механизама“

 

Руководилац пројекта: Проф. др Душан Трпинац, Универзитет у Београду, Медицински факултет

Руководилац подпројекта из ИМИ: Мирјана Јеркић, виши научни сарадник и Ђурђица Јововић, научни саветник 

Основна истраживања: Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, подпројекат 13М03 / 1 пројекта 13М03, 1996-2000.