Институт за медицинска истраживања

Добродошли

/ Интеракције биолошки активних молекула и имобилисаних култура ћелија и ткива (Национални пројекат)

Интеракције биолошки активних молекула и имобилисаних култура ћелија и ткива (Национални пројекат)

Носилац: Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду

Руководилац: проф. Бранко Бугарски, ТМФ

Учесници из ИМИ: Невенка Стојановић, Гордана Јовчић, Диана Бугарски, Маријана Петаков, Весна Илић

Основна истраживања, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, М 1776, 2002-2005.