Институт за медицинска истраживања

Добродошли

/ Интеракција имобилисаних ћелија, ткива и биолошки активних молекула у биореакторским системима (Национални пројекат)

Интеракција имобилисаних ћелија, ткива и биолошки активних молекула у биореакторским системима (Национални пројекат)

Носилац: Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду

Руководилац: проф. Бранко Бугарски, ТМФ

Учесници из ИМИ: Невенка Стојановић, Гордана Јовчић, Диана Бугарски, Маријана Петаков, Весна Илић

Основна истраживања, Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, О 142075, 2006-2010.