Институт за медицинска истраживања

Добродошли

/ Хомеостаза системског и плућног крвотока ​ (Национални пројекat)

Хомеостаза системског и плућног крвотока ​ (Национални пројекat)

Руководилац пројекта: Душан Кентера, научни саветник 

Основна истраживања: 1986-1990