Институт за медицинска истраживања

Добродошли

/ Health improvement in Serbia through reinforcement of biomedical science and technology – HISERBS (Међународни пројекат)

Health improvement in Serbia through reinforcement of biomedical science and technology – HISERBS (Међународни пројекат)

Руководилац: проф. Павле Миленковић (2006-2008) и др сц. Диана Бугарски, н. сав. (2009)

Шести оквирни програм за истраживање и технолошки развој Европске уније (FP6), 026357, 2011-2012.